FON danas o doktoratu Siniše Malog

Neposredno nakon izjašnjavanja Nastavnonaučnog veća, mišljenje ovog tela biće prosleđeno Etičkom odboru Univerziteta u Beogradu, koji je ovlašćen da donese konačnu odluku o doktorskoj disertaciji. ekan Fakulteta organizacionih nauka (FON)…