Koliko boli istina?

Kako se osećate kada čujete istinu koja nije prijatna za Vas? Da li ste često u prilici da na nečiju opasku reagujete pitanjem: ,,Kako se samo usuđuje?” Ovde podrazumevam istine…