Može li se istovremeno biti Hrišćanin i Mason?

Od 18. veka naovamo pape su u 20 pravnih akata osudile masone, odnosno slobodne zidare, kao pripadnike tajnog saveza, jeretike i neprijatelje vere. Činjenica je i da su mnogi antiklerikalno…

UDBA je obnovila masoneriju u Srbiji!

U normalnim državama masonerija je stvarala službe bezbednosti i njima rukovodila. U neozbiljnim državama službe su stvarale masoneriju. Dok je Srbija bila monarhija, pa i kasnije do Drugog svetskog rata,…