Milomir Marić: Budimo ljudi iako smo muškarci!

U jeku epidemije virusa covid-19 sve se više postavljalo pitanje kako će opstati porodice koje moraju da dele isti krov sa nasilnim članovima. Svakodnevno se moglo čuti da će žene…

EKSKLUZIVNO: Na zatev NVO MUP izdao dokumet koji pokazuje broj nasilja nad muškarcima

Svakodnevno možemo čuti o nasilju u porodici. Žrtve su mahom žene, međutim, inpozantan je broj žrtava muškaraca koji su pretrpeli torturu od strane žena. O ovome javnost ćuti. MUP je…