Nobelova nagrada za mir – aktivistima borcima protiv silovanja

Nobelova nagrada za mir – aktivistima borcima protiv silovanja Nobelov komitet je nagradio Nadiju Murad i Denisa Mukvegea, učesnike kampanje protiv silovanja u ratu. Nobelova nagrada za mir 2018. godine…