Šajn: pomeriti izbore

BEOGRAD – Predsednik Romske partije Srđan Šajn predložio je danas da se pomeri održavanje izbora, a ne da se raspisuju novi izbori. Šajn smatra da bi se tako stvorili uslovi da…

Šajn: Formirati fond solidarnosti za socijalno ugroženu decu

BEOGRAD – Predsednik Romske partije Srđan Šajn predložio je formiranje Fonda solidarnosti za socijalno ugroženu decu, najviše pogođenu krizom izazvanom epidemijom korona virusa, u koji bi, najpre državni funkcioneri, službenici, poslanici,…