Novi ekološki genocid nad Fruškom gorom! Ponovo seča zdravog drveća!

Novi ekološki genocid nad Fruškom gorom! Ponovo seča zdravog drveća! U Nacionalnom parku Fruška gora ponovo se odvija seča kako bolesnog, tako i zdravog drveća. O pohlepi i bahatosti vlastodržaca…