Novi ekološki genocid nad Fruškom gorom! Ponovo seča zdravog drveća!

Novi ekološki genocid nad Fruškom gorom! Ponovo seča zdravog drveća!

U Nacionalnom parku Fruška gora ponovo se odvija seča kako bolesnog, tako i zdravog drveća.

O pohlepi i bahatosti vlastodržaca najbolje govori ovo uništavanju Fruške gore  i  seča drveća, za koju ne postoji  nikakvo racionalno objašnjenje.

Advertisements
Novi ekološki genocid nad Fruškom gorom! Ponovo seča zdravog drveća!
Screenshot

Ovu ekološku katastrofu nesagledivih razmera zabeležila su Milica Alavanja, novinarka Zelene patrole i planinar Dušan Tomić.

Novi ekološki genocid nad Fruškom gorom! Ponovo seča zdravog drveća!

Balkanska