PODSEĆANJE NA TVRDOG A GOSPODSTVENOG KOSOVCA

Četvrt veka od smrti bilo koje osobe je dovoljna distanca da se o njoj govori bez pristrasnosti, ličnih emocija, opterećenja ili surevnjivosti. To naročito važi za ličnosti iz političkog i…