PODSEĆANJE NA TVRDOG A GOSPODSTVENOG KOSOVCA

Četvrt veka od smrti bilo koje osobe je dovoljna distanca da se o njoj govori bez pristrasnosti, ličnih emocija, opterećenja ili surevnjivosti. To naročito važi za ličnosti iz političkog i javnog života, za one koji su, dok su bili živi i radili, već izazvali značajnu pozornost i poštovanje, ili pak osporavanje i različite ocene.
A upravo je četvrt veka prošlo od smrti Tomislava Sekulića, „mudrog Kosovca iz Gračanice“, čoveka koji je još za života obezbedio sebi značajno mesto u novoj po-litičkoj istoriji kosovskometohijskoj. Navršilo se i 85 godina od njegovog rođenja u već pomenutoj, istorijskoj Gračanici koja je u poslednje dve decenije postala epi-centar kosovskog srpstva, mesto gde se bije poslednji boj za njegov opstanak..
Tomislav Sekulić se na političkoj sceni južne pokrajine Kosova i Metohije i šire, u Srbiji, pojavio u momentu kada je čovek takvog kova bio najpotrebniji: u vreme naglog bujanja albanskog nacionalizma i separa-tizma, u vreme ponovnih ali politički prikrivanih se-oba i etničkog čišćenja Srba sa ovih prostora, u vreme velikih komešanja i raspada SFRJ…
U relativno kratkoj političkoj karijeri, koja nije trajala ni petnaestak godina (od početka osamdesetih do sredine devedesetih godina minulog veka), Sekulić je uspeo da zaore duboko u suštinu kosovske stvarnosti i da za sobom ostavi delo i ime kojim treba da se ponose kosovskometohijski Srbi. On zapravo pripada vrlo ma¬loj grupi srpskih političara sa Kosova i Metohije, koji su, bez dlake na jeziku i ne hajući za teške posledice po karijeru, najdirektnije ukazivali na suštinu i posebno nosioce albanskog secesionizma u vrhovima tadašnje vlasti, na perfidnu ukupnu a posebno kadrovsku poli-tiku u vezi sa Srbima, na katastrofalno stanje u pri¬vredi ali i na zanemarivanje, zablude i promašaje srp¬ske politike prema južnoj pokrajini.
Duboko iskren u vremenu velikih laži, ideoloških i nacionalnih obmana, Sekulić je bio melem na ranu uzdrmanom i rastrganom nacionalnom biću kosovskome-tohijskih Srba, koji su bili ostavljeni od svoje države, prepušteni neprestanom delovanju albanskih separati-sta, obezglavljeni, nemoćni da zaštiti sebe. Niko tako autentično nije artikulisao istorijske interese i ak-tuelno stanje srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, kao što je to činio Toma Sekulić.
U Sekuliću su se sklopili narodno i lično iskus¬tvo, retka sposobnost da dijagnostifikuje stanje, i da iz toga ponudi izlaz. I sve to u pravo vreme i na pravom mestu saopšti, upozori, predloži. Dok su mnogi ćutali, on je uvek imao odgovor. Naprosto, bio je čovek svog vre¬mena i u svom vremenu.
Danas kada sudbina Kosova i Metohije i srpskog na-roda preostalog na tom prostoru zavisi od mogućih ha-zarderskih pristupa koji prete da izazovu nacionalnu katastrofu, Sekulićevo mišljenje i delanje bi svakako bili dragoceni.
Upravo zbog aktuelnosti njegovih jasnih kritičkih pogleda, predloga i sugestija, i ogromnog autoriteta koji je za života uživao, odlučili smo da štampanjem dela zaostavštine, odnosno njegovih intervjua i drugih tekstova podsetimo na lik i delo Tomislava Sekulića. Nismo, nažalost, uspeli da dođemo do kompletne Seku-lićeve pisane i dokumentarističke zaostavštine koju je on, prema svedočenju njegove supruge Nade, vrlo pedantno i sređenu ostavio, čime bi ova knjiga o njemu bila potpu-nija. Tu dokumentaciju je samovoljno odneo čovek koji je umislio da je upravo on vlasnik imena i dela Tomislava Sekulića, pa drugima čak preti ukoliko bilo šta učine na njegovoj afirmaciji.
Našoj iskrenoj želji da afirmišemo lik i delo To-mislava Sekulića kroz dokumentaciju kojom smo raspo-lagali pridružio se nemali broj njegovih poštovalaca koji su nam nabavili i dostavili još desetak intervjua. Nedostatak dela dokumentacije nadomestili smo, na¬damo se valjano, tekstovima koje su o Sekuliću napisali njegovi prijatelji i ljudi koji su sa njim zajedno radili poslove od interesa za srpsku nacionalnu stvar, ili re-šavali određene probleme u svojim životnim i radnim sredinama. U svim tim tekstovima, kako će čitalac uo-čiti, njihovi autori nedvosmisleno ističu izuzetan značaj dela i ličnosti Tomislava Sekulića kao auten-tični srpski glas ovdašnjih Srba koji su svojim vekov-nim opstajavanjem svedočili i dalje svedoče ne samo o sopstvenoj golgoti već i o ovdašnjoj srpskoj milenijum-skoj postojbini.
Upravo u želji da afirmišemo takvog Tomislava Se-kulića i istovremeno doprinesemo da se otrgne od zabo-rava ovaj istinski narodni tribun stavljamo na uvid jav-nosti sledeće stranice ove knjige, koje o o njemu rečito svedoče.
Za izdavanje ove knjige dobili smo saglasnost supruge Tomislava Sekulića Nadežde-Nade Sekulić a u obogaći-vanju sadržaja pomogao nam je i njegov bratanac Novica Sekulić, kao i više drugih ljudi, na čemu smo im zahvalni. Zahvalni smo i autorima priloga o Tomislavu Sekuliću ispisanih specijalno za knjigu, izdavačima i svima drugima koji su omogućili da ona ugleda svetlo dana.

Đ.J. – M.T.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *