U ni jednoj od zemalja bivše Jugoslavije promene nisu moguće na izborima

U ni jednoj od zemalja bivše Jugoslavije promene nisu moguće na izborima Slađana Bukovac: Hrvatska šutnja Zašto ljudi ne reagiraju na siromaštvo, korupciju, odsustvo perspektive? Valjda zbog toga što je ljude…