Roki Dvizac: Srce ima svoja pravila i svoje zakone, ono je režiser naših života a mi smo samo glumci.

Roki Dvizac: Srce ima svoja pravila i svoje zakone, ono je režiser naših života a mi smo samo glumci. Mada su živeli u istom gradu, godinama se nisu sreli. Onako,…