Makedonska rok enciklopedija: Leb i sol, plus 332 benda

Naizgled nemoguća misija ostvarena je uz upornost, inat i tri glavna pitanja. Dvadeset godina pisanja, 333 benda, 400 fotografija i tri glavna pitanja – ovo su sastojci koji su „skuvali”…