Car Jovan NENAD-”Crni čovek”, strah i trepet za neprijatelje

U vreme ugarskih previranja i turske najezde u Bačku 1526. godine u Subotici se pojavljuje zagonetna ličnost Jovana Nenada. Izdavao se za potomka srpskih i vizantijskih plemića, a Mađari su…