2 MILONA građana Srbije na udaru izvršitelja! “Potpišimo peticiju, ukinimo državnu bandu – privatne izvršitelje”

2 MILONA građana Srbije na udaru izvršitelja! “Potpišimo peticiju, ukinimo državnu bandu – privatne izvršitelje” Srbija se u zadnjih 20 godina torture pokazala kao zavidno tlo Evropske unije i MMF-a…