Dolaskom nove vlasti registrovane su “romske” NVO, koje su u stvari produžene ruke režima. Projekte namenjene Romima “realizovali” su svi osim romskih NVO

Dolaskom nove vlasti registrovane su “romske” NVO, koje su u stvari produžene ruke režima. Projekte namenjene Romima “realizovali” su svi osim romskih NVO

Poštovane dame i gospodo,
ukazujemo opet na ozbiljno kršenje manjinskih i ljudskih prava Roma od strane lokalnih, pokrajinskih i republičkih vlasti.

Zakoni i Ustav se ne poštuju i ne sprovode se u delo.

Koriste se sva sredstva za ponižavanje i uništenje romskih nevladinih organizacija.

Moramo vas upozoriti da su sa dolaskom nove vlasti registrovane nove “romske” nevladine organizacije, koje su u stvari produžene ruke režima. Autohtone i nezavisne romske nevladine organizacije su odstranjene i sprečene u delovanju. Napadima na pokrajinskog ombudsmana i zaštitnika građana Republike Srbije gubimo i zadnje svetlo u mraku devedesetih, u koje su nas ponovo uvele političke partije na vlasti.

Molimo vas da nas podržite podržite u radu i da razumete naše aktivnosti – pričajte sa nama a ne o nama.

Dekada Roma je bila farsa i totalni promašaj, što je dovelo Rome do ivice biološke i moralne egzistencije. Molimo vas da sarađujete iskreno, kao što mi sad vama iskreno iskazujemo i ukazujemo na probleme.

Nemojte romske NVO tretirati kao da smo organizacije u kojima sede ljudi koji su završili fakultete ili postali doktori političkih i društvenih nauka. Naše poznavanje engleskog jezika i vaši fomulari za aplikacije su daleko od stvarnih mogućnosti razumevanja i rešavanja problema Roma, pa se tako stvara još jedna prepreka pravim romskim NVO u apliciranju i realizaciji svojih projekata.

Samo autohtone romske NVO imaju moć da ukažu na prave probleme, iskreno i sa argumentima. Zadnjih 10 godina projekte namenjene Romima “realizovali” su svi osim romskih NVO!!!

Očigledno da niko ne vodi brigu gde i kako odlaze sredstva namenjena Romima za rešavanje stolećima nagomilanih problema (dobro je poznato da je korupcija u Srbiji prevelika.)

Oni koji daju finansijska i materijalna sredstva nemaju kontakt sa Romima, nego se drže i služe isključivo birokratskim metodama, samo DA BI SE FORMA ISPUNILA od koje niko nema koristi, sem podobnih pojedinaca, a to nije cilj davanja i filantropije,

Advertisements

PRIČAJTE SA NAMA A NE O NAMA

Dolaskom nove vlasti registrovane su “romske” NVO, koje su u stvari produžene ruke režima. Projekte namenjene Romima “realizovali” su svi osim romskih NVO

Sa iskrenim poštovanjem
Olah Ritter Vince
romski aktivista