Sve više mladih se doseljava u Srbiju

Stu­di­ja Beč­kog in­sti­tu­ta za me­đu­na­rod­ne eko­nom­ske stu­di­je ka­že da je u pe­ri­o­du od 2015. do 2019. go­di­ne Sr­bi­ja za­be­le­ži­la „pri­liv mo­zgo­va”, zna­či li to da se mla­di vra­ća­ju ku­ći Iako…

Mladi u Srbiji – nezaposleni samci sa željom da emigriraju

Foto: Beta U poređenju sa prethodnim godinama, broj onih koji imaju negativnu reakciju na EU porastao je sa 28 na 41 odsto, pokazalo je istraživanje Krovne organizacije mladih Više od…

Ivan Milanović: Pitamo se zašto mladi odlaze. Zar da žive u zemlji u kojoj su ucenjeni, gde su zvezde kriminalci i gde se umesto znanja i poštenja ceni pripadnost “naprednim” radikalima?

Ivan Milanović: Pitamo se zašto mladi odlaze. Zar da žive u zemlji u kojoj su ucenjeni, gde su zvezde kriminalci i gde se umesto znanja i poštenja ceni pripadnost “naprednim”…

Dve trećine mladih u Srbiji razmišlja o odlasku, a trećina je već nešto preduzela tim povodom!

Dve trećine mladih u Srbiji razmišlja o odlasku, a trećina je već nešto preduzela tim povodom! BEOGRAD – Iako precizniji podaci ne postoje, Srbiju poslednjih godina napušta oko 35.000 ljudi…

100.000 mladih manje na tržištu rada u Hrvatskoj nego 2017.

100.000 mladih manje na tržištu rada u Hrvatskoj nego 2017. ZAGREB – U nedostatku mladih radnika, hrvatske se tvrtke i institucije sve više okreću starijoj populaciji. Brojke su neumoljive i…

1,2 miliona građana Srbije razmišlja da ode iz zemlje! Od toga su 450.000 mladi od 18 do 29 godina

1,2 miliona građana Srbije razmišlja da ode iz zemlje! Od toga su 450.000 mladi od 18 do 29 godina Zašto mladi iz Srbije odlaze u inostranstvo i zašto se ponekad…

Informisanje mladih u Srbiji: Portali i društvene mreže

Informisanje mladih u Srbiji: Portali i društvene mreže Mladi u Srbiji se informišu na internetu – na portalima i društvenim mrežama. Informativne programe na televiziji prati polovina njih, dok novine…

Mlade u Srbiji ne zanima politika, ne veruju institucijama i žele da odu iz zemlje

Mlade u Srbiji ne zanima politika, ne veruju institucijama i žele da odu iz zemlje Mladi u Srbiji televiziju i rijaliti programe ne gledaju, informišu se preko društvenih mreža, najviše…

Šta natera mladog čoveka da prestane da se pita, da prestane da čezne da vidi šta ima iza onog i onog i onog zida?

Šta natera mladog čoveka da prestane da se pita, da prestane da čezne da vidi šta ima iza onog i onog i onog zida? Možda vam je nekad neko rekao…