Zdravstvu nedostaje 3.500 lekara i 8.000 sestara, umesto njih uprkos zabrani zapošljeno 3.500 nemedicinskih radnika

Nemedicinski radnici zaposleni na uštrb lekara

Od uvođenja zabrane zapošljavanja u javnom sektoru, više od 3.500 nemedicinskih radnika zaposleno je na neodređeno radno vreme, dok u ovom momentu našem zdravstvu nedostaje oko 3.500 lekara i preko 8.000 sestara.

Prema zvaničnim podacima Instituta za javno zdravlje „Dr Milan Jovanović Batut” skoro svaka peta osoba sa platnog spiska zdravstvenih ustanova u Srbiji je nemedicinski radnik, dok u Evropskoj uniji tek svaki deseti zaposleni ne nosi beli mantil. Preciznije rečeno, od 118.000 zaposlenih u domaćem zdravstvu, 22.708 njih su nemedicinski radnici, a 2.361 su zdravstveni saradnici – psiholozi, defektolozi, socijalni radnici.

„Naša država kupuje socijalni mir time što zapošljava i čuva radna mesta administrativnih radnika u zdravstvu, a pacijente uskoro neće imati ko da leči. Svake godine iz naše zemlje odlazi 800 lekara i duplo više medicinskih sestara. Ako se ne odstrani taj ’tumor’ u vidu viška nemedicinskih radnika, zdravstvo se neće oporaviti”, uveren je dr Rade Panić, predsednik Sindikata lekara i farmaceuta (SLFS).

Fonet/ Božidar Petrović

S tim u vezi, predstavnik NVO „Doktori protiv korupcije” dr Draško Karađinović objašnjava da su brojni domovi zdravlja „koji predstavljaju pandan javnom komunalnom preduzeću u smislu neefikasnosti i gubitaka” postali sigurna kuća za brojne nemedicinske radnike, jer svaka opština ima državni dom zdravlja, a u svih 159 domova zdravlja zaposleno je isto toliko direktora i još više sekretarica, knjigovođa, referenata, šofera, tehničkog osoblja, pi-arova.

„Disbalans u strukturi zaposlenih u državnom zdravstvu, odnosno preveliki broj nemedicinskih radnika, nedovoljan broj medicinskih sestra i suboptimalan broj lekara jedna je od brojnih posledica prevaziđenog i neodgovarajućeg modela zdravstva i ne može biti uspešno rešen bez temeljne reforme sistema, koje nažalost još nema na vidiku. Ne može se rešiti višak nemedicinskih radnika bez reformi dva ključna zakona – Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Zakona o zdravstvenom osiguranju” zaključuje dr Draško Karađinović.

Istraživanje o zdravstvenom sistemu u Srbiji Nova ekonomija radi uz podršku Evropska unije kroz program Jačanje slobode medija u Srbiji, kojim rukovodi Delegacija EU u Srbiji.

Izvor: SNS