Još 144 fakultetska profesora i saradnika potpisala proglas podrške protestima

Još 144 fakultetska profesora i saradnika potpisala proglas podrške protestima

Uz nastavnike i saradnike Fakulteta političkih nauka, Pravnog fakulteta i Filozofskog fakulteta još 144 profesora i saradnika sa različitih fakulteta državnih univerziteta u Srbiji potpisalo je proglas podrške protestima “Jedan od pet miliona”.

Proglas prenosimo u celosti:

Mi, dolepotpisani nastavnici i saradnici Univerziteta u Beogradu, Univerziteta umetnosti u Beogradu, Univerziteta u Novom Sadu, Univerziteta u Nišu i Univerziteta u Kragujevcu pridružujemo se kolegama sa Filozofskog fakulteta,Fakulteta političkih nauka i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i podržavamo građanske proteste koji se šire po Srbiji.

U ime profesije i naše moralne obaveze prema studentima da negujemo slobodno mišljenje, slobodno izražavanje, pravo na istinito informisanje, kulturu dijaloga, da se zalažemo za vladavinu prava – sve ono što podrazumeva fundamentalne civilizacijske vrednosti i uvažavanje različitosti – dužni smo da dignemo svoj glas, u uverenju da građani Srbije zaslužuju bolje od onoga što im nudi ova vlast.

Smatramo neophodnim da u ovom trenutku podržimo sve vidove otpora autokratskom režimu, koji zloupotrebljava oruđa vlasti i produbljuje društvene razlike ugrožavajući socijalnu sigurnost svih građanki i građana.

Aktuelne proteste vidimo kao izraz građanske neposlušnosti koji za cilj ima strukturnu promenu sistema vlasti i demokratizaciju društva. Pozivamo časne kolege redovne profesore, vanredne profesore, docente, asistente i saradnike svih univerziteta iz Srbije da se pridruže svojom podrškom građanima Srbije.

Naša misija je javna, mi imamo obavezu da zaštitimo javni interes, mi pripadamo svima, mi pripadamo društvu.

Dejan Mijač, redovni profesor u penziji, Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu

Mirjana Miočinović,redovna profesorka u penziji, Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu

Tijana Mandić, redovna profesorka u penziji, Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu

Nikola Jeftić, redovni profesor u penziji, Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu

Srđan Karanović, redovni profesor u penziji, Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu

Goran Marković, profesor emeritus, Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu

Egon Savin, redovni profesor, Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu

Alisa Stojanović, redovni profesor, Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu

Nebojša Romčević, redovni profesor, Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu

Janko Baljak, redovni profesor, Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu

Milena Dragićević Šešić, redovna profesorka, Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu

Ivan Medenica, redovni profesor, Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu

Miloš Pavlović, redovni profesor, Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu

Dušan Petrović, redovni profesor, Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu

Dragan Veselinović, redovni profesor, Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu

Predrag Velinović, redovni profesor, Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu

Dragana Čolić Biljanovski, redovni profesor, Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu

Maja Volk, redovni profesor, Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu

Divna Vuksanović, redovna profesorka, Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu

Irena Ristić, vanredna profesorka, Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu

Srdan Golubović, vanredni profesor, Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu

Ana Martinoli, vanredni profesor, Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu

Ivan Šijak, vanredni profesor, Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu

Dobrivoje Milijanović, vanredni profesor, Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu

Aleksandar Janković, vanredni profesor, Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu

Narcisa Darijević Marković, vanredni profesor, Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu

Ivan Stefanović, vanredni profesor, Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu

Vlatko Ilić, docent, Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu

Jelisaveta Tatić Čuturilo, docent, Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu

Jelena Mitrović, docent, Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu

Aleksandar Ilić, docent, Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu

Ksenija Radulović, docentkinja, Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu

Snežana Trišić, docent, Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu

Filip Grinvald, docent, Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu

Vanja Šibalić, docent, Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu

Nina MIhaljinac, docentkinja, Fakultet dramskih umetnost, Univerzitet umetnosti u Beogradu

Stefan Arsenijević, docent, Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu

Andrijana Stojković, docent, Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu

Nikola Ležaić, docent, Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu

Ognjen Obradović, asistent, Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu

Tara Manić, asistent, Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu

Maja Miloš, asistent, Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu

Stefan Ivančić, asistent, Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu

Martina Krivokapić, stručni saradnik, Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu

Romana Vujasinović, stručna saradnica, Fakultet dramskih umetnost, Univerzitet umetnosti u Beogradu

Ljubomir Madžar, redovni profesor u penziji, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Dubravka Pavličić, redovni profesor u penziji, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Milić Milovanović, redovni profesor u penziji, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Aleksandra Nojković, redovni profesor, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Branko Rakita, redovni profesor, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Danica Popović, redovni profesor, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Galjina Ognjanov, redovni profesor, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Marko Backović, redovni profesor, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Mihail Arandarenko, redovni profesor, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Milojko Arsić, redovni profesor, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Miroslav Todorović, redovni profesor, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Nadežda Silaški, redovni profesor, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Tanja Đurović, redovni profesor, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Goran Milićević, vanredni profesor u penziji, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Ivana Prica, vanredni profesor, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Jelena Filipović, vanredni profesor, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Sanja Mitić, vanredni profesor, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Milutin Živanović, asistent, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Maja Ribić, saradnik u nastavi, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Filip Obradović, saradnik u nastavi, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Lazar Đurović, saradnik u nastavi, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Akademik Dušan Teodorović, redovni profesor, Saobraćajni fakultet, Univerzitet u Beogradu

Ranko Bugarski, redovni profesor u penziji, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

Vladeta Janković, redovni profesor u penziji, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

Iva Draškić Vićanović, redovni profesor, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

Adrijana Marčetić, redovni profesor, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

Tanja Popović, redovni profesor, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

Aleksandra V. Jovanović, redovni profesor, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

Smilja Srdić, redovni profesor, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

Katarina Rasulić, vanredni profesor, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

Ivana Trbojević Milošević, vanredni profesor, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

Jasmina Moskovljević Popović, vanredni profesor, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

Snežana Kalinić, docent, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

Nenad Tomović, docent, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

Aleksandra Vukotić, docent, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

Ana Đorđević, docent, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

Nataša Šofranac, docent, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

Andrej Bjelaković, asistent, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

Mirna Stevanović, viši lektor, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

Ružica Ivanović, viši lektor, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

Nataša Ilić, lektor, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

Andrijana Aničić, lektor, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

Milica Vitaz, lektor, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

Clare Zubac, lektor, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

Tamara Aralica, lektor, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

Ana Tomović, lektor, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

Ksenija Bogetić, lektor, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

Andrijana Broćić, lektor, Filološki fakultet, Univerzitet u Beograd

Nevena Hadži Jovančić, redovni profesor, Učiteljski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Maja Gruden-Pavlović, vanredni profesor, Hemijski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Geroslav Zarić, redovni profesor u penziji, Fakultet Primenjenih Umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu

Vesna Popović, vanredniprofesorFakultet Primenjenih Umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu

Selena Vicković, docentFakultet Primenjenih Umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu

Ljiljana Petrović, redovni profesor, Fakultet Primenjenih Umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu

Milivoj Miško Pavlović, docent, Fakultet likovnih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu

Darko Nedeljković, redovni profesor, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu

Radoslav Milenković, redovni profesor, Akademija umetnosti, Univerzitet u Novom Sadu

Ivan Kljajić, redovni profesor, Akademija umetnosti, Univerzitet u Novom Sadu,

Olivera Gračanin, redovna profesorka, Akademija umetnosti, Univerzitet u Novom Sadu

Branislav Micić, nastavnik veština, Akademija umetnosti, Univerzitet u Novom Sadu

Tatjana Paunović, redovni profesor, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu

Danijela Gavrilović, redovni profesor, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu

Dragana Zaharijevski, redovni profesor, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu

Zoran Jovanović, redovni profesor, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu

Aleksandra Kostić, redovni profesor, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu

Natalija Jovanović, redovni profesor, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu

Branislav Stevanović, redovni profesor, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu

Zoran Dimić, vanredni profesor, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu

Irena Ljubomirović, vanredni profesor, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu

Nina Lazarević, docent, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu

Jasmina Šaranac, docent, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu

Maja Veljković, docent, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu

Marija Vujović, docent, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu

Miloš Jovanović, docent, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu

Bojan Blagojević, docent, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu

Nataša Simeunović Bajić, docent, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu

Nermin Vučelj, docent, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu

Ljiljana Marković, viši lektor, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu

Ivan Nikolić, asistent, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu

Milan Jovanović, asistent, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu

Anđelija Milić, asistent, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu

Neven Obradović, asistent, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu

Dušan Aleksić, asistent, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu

Marta Mitrović, asistent, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu

Dušan Milenković, asistent, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu

Ljiljana Skrobić, asistent, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu

Bojana Pucarević, asisent,Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu

Nemanja Krstić, demonstrator, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu

Jadranka Mišić Pejović, redovni profesor, Fakultet umetnosti, Univerzitet u Nišu

Bratislav Bašić, vanredni profesor, Fakultet umetnosti, Univerzitet u Nišu

Vesna Rilak Stanimirović, vanredni profesor, Fakultet umetnosti Niš

Predrag Cvetičanin, docent, Fakultet umetnosti, Univerzitet u Nišu

Marija Dinov Vasić, asistent, Fakultet umetnosti, Univerzitet u Nišu

Tamara Milenković-Kerković, redovni profesor, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Nišu

Nebojša Stojković, redovni profesor, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Nišu

Ljubica Nikolić, redovni profesor, Pravni fakultet, Univerzitet u Nišu

Ljiljana Mijatović Teodorović, redovni profesor, Fakultet medicinskih nauka, Univerzitet u Kragujevcu

Advertisements

Branislav Simonović, redovni profesor, Pravni fakultet, Univerzitet u Kragujevcu

Mirjana Mišković-Luković, redovni profesor, Filološko-umetnički fakultet, Univerzitet u Kragujevcu