STARA PLANINA: Stvoren Front za odbranu svih reka Srbije

Staroplaninci ne posustaju u borbi za reke

Front za odbranu reka Srbije

Tokom vikenda na Staroj planini okupili su se predstavnici opština iz Srbije, u kojima se građani bore protiv gradnje minihidrocentrala na teritoriji Republike Srbije

STARA PLANINA: Stvoren Front za odbranu svih reka Srbije
Front za odbranu reka Srbije

– Aktivisti koji su angažovani u odbrani reka na opštinama: Pirot, Babušnica, Kraljevo, Paraćin, Petrovac na Mlavi i Užice okupili su se kako bi uspostavili zajednički front za odbranu reka Srbije. Dogovorili su se da zajednički rade na osvešćivanju građana o štetnosti ovih projekata, ali i na koordinisanom jačanju pritiska na institucije na lokalnom i državnom, ali i na međunarodnom nivou. Ovaj front je otvoren i za aktiviste iz ostalih opština, koji su iz različitih razloga bili sprečeni da prisustvuju osnivanju Fronta za odbranu reka Srbije. – zaključuje Aleksandar Jovanović Ćuta.

Aleksandar Planić – Odbranićemo sve reke u Srbiji

Tom prilikom je održana Izborna skupština Saveza mesnih zajednica Stare planine.

– Savez mesnih zajednica Stare planine treba da bude na dalje, kao što je na početku svog osnivanja i bio vodeća organizacija u zaštiti i očuvanju voda, osnovnog resursa za opstanak živog sveta, uključujući i ljude. Takođe, Savez treba da zastupa interese ljudi i da se bavi zaštitom celokupne prirode nasvojoj teritoriji a i šire. U budućem periodu da postane relevantna snaga i reprezentativna organizacija, čiji stav i mišljenje će morati da se uvažava kod svih državnih institucija. Počev od gradskih, raznih zavoda, ministarstava itd.

Prepuna MZ Temska na izbornoj skupštini Saveza mesnih zajednica Stare planine

Ako bez vode nema života. Ako bilo kakvo delovanje na vodama može da izazove nestanak istih, sa nestankom vode ide i nestanak života. Onda naša odgovornost mora da bude najveća moguća. Savez mesnih zajednica Stare planine je savez ljudi koji žive na tim prostorima, samim tim niko nema prava da u njihovo ime odlučuje a posebno ne bez njihove saglasnosti i znanja. Da bi Savez funkcionisao u interesu ljudi i celokupnog živog sveta na ovim prostorima mora celokupan njegov rad da bude potpuno transparentan. Uprava koja bude izabrana mora da sluša ljude i odgovorno razmatra svaki predlog. Da bi se to postiglo pored zakonske obaveze biranja upravnog odbora, nadzornog odbora i redovnih zasedanja skupštine Saveza koju čine sve organizacije članice Saveza i svi ljudi koji su pristupili Savezu i mimo bilo kojih organizacija, potrebna su redovna zasedanja na celoj teritoriji Stare planine. Ma koje telo da ima sastanak uvek treba da bude omogućeno svakome ko želi da prisustvuje.

Neće dozvoliti da se o njima odlučuje bez njihovog učešća – odlučni Staroplaninci

U okviru Saveza ne bi bilo dobro da se pojavi želja i osećaj konkurencije jer je svako mesto, naselje bitno i nezamenljivo. Ako imamo na primer, samo jedno razvijeno mesto a ostala budu zapostavljena, gledano na ceo kraj ili region realni utisak bi bio da je ceo kraj nerazvijen. Samim tim, i to jedno uspešno naselje gubi svoju atraktivnost. Zbog toga, da bi ova organizacija bila snažna i korisna, okupljanje ljudi, svih koji žele treba da bude stalna, na primer jedanput mesečno.

Velika zainteresovanost za budućnost i održivi razvoj na Staroj planini

Funkcija Saveza nije samo odbrana voda. U kasnijem periodu predstoji revitalizacija i razvoj Stare planine, jer je Stara planina ostala sa vrlo malo stanovništva i neka naselja, potencijalno ogromna većina su pred potpunim izumiranjem. Sam Savez da bi bio još poželjniji za saradnju sa drugim organizacijama treba da omogući pristupanje u svojim redovima i drugim organizacijama. Da osniva u kasnijem periodu razna, zavisno od potrebe radna tela, ogranke, da imenuje koordinatore itd. Da omogući pristupanje i učlanjenje ljudima i raznim organizacijama iz bilo kog kraja kako bi sam Savez dobio još više na značaju.

Spremni za izazove u odbrani osnovnog ljudskog prava na vodu

Nadalje treba razmišljati i za otvaranje kancelarije u Pirotu, kako bi bilo svima lakše da učestvuju u radu Saveza.

Advertisements

Snaga Saveza je u našem jedinstvu i slozi. – zaključio je Milan Đorđević iz udruženja Temska.

Tekst i fotografije: Odbranimo reke Stare planine