Stojan Trošanski-čovek koji nam je približio lik i delo Nikole Tesle

Portal Balkanska pravila ima čast da javnosti, kroz intervju, predstavi Stojana Trošanskog. Doktor nauka, istraživač i naučnik koji je prvi uveo termin ”Teslologija”. Intervju prenosimo u celosti:

BP : Lina Šerat, osnivač Tesla Unesko kluba Masačusetskog instituta za tehnologije
u SAD rekla je da, što dublje zaranjamo u Teslin život i spise, utoliko više otkrivamo
čoveka koji ne samo da je preobrazio nauku, već je i otelotvorenje neverovatnog
čovekoljublja. Šta za Vas predstavlja Nikola Tesla kao čovek a šta kao naučnik i
filozof?

S.T: Na samom početku ču citirati jednu misao mog dragog prijatelja prof. Velimira
Abramoviča: „Na putu ka realizaciji, ideja prolazi tamo gde je otpor najmanji, gde je već
spremno za nju da se pojavi”. Teslin lik je personifikacija jedne SVETSKE IDEJE za jedno
visokotehnološki razvijeno čovečanstvo u kome vlada mir, harmonija, dobrota i
bezuslovna ljubav. On je dokaz da svaki pojedinac na ovom svetu moze da preokrene
čitav svet i da odredi tok razvoja čitave civilizacije na planeti (u slučaju sa Nikolom
Teslom, koji je poreklom bio iz jedno tada malo austro-ungarsko selo, Smiljan). Tesla se
nije rodio u Moskvi, a svi Rusi bi hteli da bi to bilo tako. Nije se rodio ni u Njujorku, nego
ovde na Balkanu. On je jedina osoba koja je u poznatoj istoriji čovečanstva uspela da se
najbolje „priveže“ za tzv Biblioteka Akaša – informaciono polje svemira, uključujući
naravno i našu planetu Zemlju, a odatle kanališe kosmičke zakone, koji su objektivni
zakoni prirode. Sto se tiče Tesle kao naučnika, njegovo ime povezano je sa nizom
naučnih otkrića koja su doprinela tehnološkom razvoju današnjeg modernog sveta. Nikola
Tesla danas stoji iza celokupne tehnologije. Pored toga, on je u suštini najskuplji
pojedinačni naučnik svih vremena ikad finansiran u istoriji. S druge strane, njegova
kosmološka etika se često zanemaruje kada su u pitanju naučna istraživanja i
eksperimenti koje danas izvode naučnici. To je upravo važan deo, tzv duhovni aspekt
njegovog celokupnog naučnoistraživačkog rada.
Značajno naučno jezgro u svetu danas koristi Teslinu tehnologiju. Do sada je

postignut veliki napredak u različitim oblastima nauke. Priroda njegovog naučno-
istraživačkog rada je takva da sama po sebi zahteva da se nekoliko naučnih disciplina

sintetiše na transdisciplinarni način kako bi se mogao formirati i stvoriti novi koncept u
nauci, a samim tim i veliki tehnološki napredak. Neke od ovih disciplina su: fizika, hemija,
astronomija, filozofija, informatika i računarsko inženjerstvo, bezbednosnih nauka (sto je

moja uža strucnost), matematika, medicina, pravo, ekonomija i psihologija. Nažalost,
danas se njegovi najveći izumi uglavnom koriste u neetičke svrhe i u slučajevima kada u
nauci nedostaje MORALA. A to može biti ozbiljan problem za budućnost čovečanstva.
Kosmološki moral i etika koje je Nikola Tesla svojim izumima želeo da nametne
čovečanstvu pre jednog veka danas je izostavljen u zvaničnoj nauci. Ono što novi
slobodni naučnici koje profesor i filozof Velimir Abramovič (najbolji svetski poznavalac lika
i dela Nikole Tesle) nazivaju „Teslijancima“ ili „sledbenicima Teslinog dela“ imaju upravo
ovu ulogu, a to je vraćanje morala i etike u nauci, što će je učiniti DUHOVNOM. Prema
njegovim rečima, naučna duhovnost će unaprediti čovečanstvo i dati novu naučnu
paradigmu koju je Nikola Tesla ponudio pre više od sto godina. Nikola Tesla nije samo
tehnolog u elektrotehnici, već i veliki vizionar i mislilac civilizacije koja još uvek nije
ostvarena u svom punom obliku. Njegove glavne i najvažnije ideje, za koje se zalagao
još za života, u suštini i dalje pripadaju budućnosti.
Filozofski i religiozni stav Nikole Tesle vidi se u jednoj od njegovih misli kada kaže
da veruje u jednog Boga koji nije opisan u postojećim religijama. Prića da u univerzumu
postoji jezgro odakle dobijamo svu moć, sve inspiracije, ono nas zauvek privlači, i da on
oseća njegovu moć i vrednosti koje emituje u celom univerzumu i tako ga održava u
harmoniji. Dalje kaže da nije proniknuo u tajne tog jezgra, ali zna da ono postoji i kad mu
želi dati bilo koji materijalni atribut, onda misli da je SVETLOST, a kada to pokuša
duhovno da shvati, to je LEPOTA, LJUBAV i SAMILOST. I ja verujem u taj Bog o kome
je on pricao.

Dr Stojan Trošanski. prvi čovek koji je u nauku uveo pojam ”Teslologija”

BP: Novinar ”Njus Tribjuna” iz Detroita, 1897. godine je pisao: ”Teslu možemo
nazvati Šekspirom u svetu mašinstva i elektrotehnike. Nema sumnje da je on za
elektricitet ono što su Rotšildovi za finansije.” Složićemo se sa ovim pisanijem i
pitati Vas, kada ste se prvi put upoznali sa radom ovog ”Šekspira u svetu mašinstva
i elektrotehnike”, kada Vas je zaintrigirao život ovog ”Rotšilda za elektricitet?”

S.T.: SAZNANJE O TUNGUSKOM DOGAĐAJU U SIBIRU iz 1908me JE BIO
CENTRALNI MOMENAT KADA SAM POČEO DA ISTRAŽUJEM TESLU NAJDUBLJE

ŠTO MOGU! Ali pre toga, želim da kažem par stvari. Još pre više od 10 godina sam se
interesirao za te tzv klimatska / geofizička oružja. Tema HAARP mi je privlačila pažnju od
sam početak. Negde oko 2012 godine sam počeo da istražujem određene naučne
materijale i autore koje pisaju na tu temu. Pre svega to su bile neke patentne tekstove
koje se odnose na modifikovanja klimatskih prilika. Osim to, u paketu tu idu i te tzv
tektonska oružja, koje se odnose na mogučnost izazivanja zemljotresa na željenu tačku
na planeti. Ključan trenutak je bio mesec Maj 2014 godine, kada su potopili Srbiju i
Balkan. To je bila glavna prekretnica da poćnem ozbiljnije da istražujem jer uvek kada
se desi neka katastrofa u blizini gde živite, to ste više zabrinuti i sama situacija vas
primorava da pronalazite odgovore šta se tu dešava, ko to radi, sa čime to izaziva i za
koji cilj? Nije bilo više od dve godine kasnije kada se slična katastrofa dogodila i u Skoplju,
Makedonija (u Augustu 2016). Tu su koristili tzv “vodene bombe”. Tada sam več stupio u
kontakt sa prof.Abramovič i tako je počelo naše prijateljstvo, jer je on u to vreme pričao
da te poplave su bile izazvani vestačkim putem i to HAARPom. E, tu negde je Tesla
postao centralna tacka istraživanja jer u to vreme sam islušao jedno predavanje prof.
Abramoviča koji je pričao da je Tunguska katastrofa izazvana Teslinom kulom Vardenklif.
Sečam se tog dana kao da je bilo jučer. Radio sam nešto i u jednom trenutku je profesor
pričao da sam epicentar eksplozije gde je “TO NESTO” udarilo, nije u formi kratera, nego
je izdignuto. To znači da je neka energija izašla iz same zemlje, pored energije koje je
došla iz atmosfere. Prema nekim svedočenjima, pretpostavlja se da je tokom udara bila
prisutnа neka plazmena formacija, što nije karakteristično za meteor ili kometu. Evnike,
ljudi koji žive u tom području, na poziv svojih šamana, premešteni su na oko 100 km od
epicentra eksplozije. Iz ezoteričnih društava u Rusiji poznato je da je Tesla obavestio
plemena u Tunguziji da se evakuišu kroz određene burjatske šamane nekoliko meseci
pre katastrofe. Tesla faktički je sklopio ugovor sa pretstavnike koje su prava vlast u Rusiji
da izvede taj eksperiment. To je bio trenutak kada sam shvatio da je Nikola Tesla nešto
posebno! Zamislite, da izazovete največu eksploziju u poznatoj istoriji čovečanstva i to
pre 113 godina. U TO VREME! 1908me! Gde nije bilo nista od današnje tehnologije. A
bila je Teslina tehnologija koja je bila naprednija nego današnja. I ona je tada stopirana.
Danas mi ponovo startujemo negov projekt!
Tunguska katastrofa je bio poslednji Teslin eksperiment sa kulom Vardenklif, gde
je uočio da ta tehnologija veoma ozbiljna, omogučava neograničeni energetski potencijal
za čovečanstvo, a isto tako može biti i destruktivna ukoliko se koristi u neetičke svrhe. A,
5 godina ranije (1903), u sredini jula meseca, je uspešno demostrirao kako radi negov
energetski sistem. U noći 15. jula 1903. godine, uzbuđivanjem (ekscitacijom) jonosfere
sa kule Vardenklif, uspeo je da „osvetli“ nebo nad Njujorkom i atlantskom obalom na oko
200 kilometara. Svetlost je bila toliko jaka da se noću moglo videti kao danju. To je bio
dan kada je prvi put testiran sistem kule Vardenklif i Tesla je pokazao kako se problem
besplatnog snabdevanja energijom planete Zemlje i njenog geofizičkog sistema može
rešiti na jednostavan način.
Zemljina rotacija oko svoje ose predstavlja rotor, a jonosfera ne prati njeno kretanje
i statična je u odnosu na zemlju, pa je stator. Pazite sada sledeče. Prema Teslinim
proračunima, ova interakcija planete i jonosfere stvara ogromnu razliku u električnim
potencijalima od oko 2 milijarde volti koji se stvaraju svake sekunde. To praktično znači
da je izvor neiscrpan, jer sve dok se zemlja okreće i jonosfera postoji, postojaće razlika u
potencijalima koji će stvarati ogromne količine energije. Odnosno, jonosfera (a to je

FAZA) koja se nalazi na oko 60 km iznad površine Zemlje ima ogromne potencijale više
slojeva sa negativnim i pozitivnim jonskim elektricitetom i Zemlja (koja je NULA). Između
njih je atmosfera – koja je dielektrik. Rezonantno se to može povezati. Nikola Tesla je to
učinio u julu 1903. godine uz pomoć Vardenklif kulu. Koristeći ih za upravljanje mašinama,
ti elektropotencijali se mogu reciklirati kroz zemlju, vraćajući ih nazad u sistem planete
Zemlje. Dakle, ne bi bile potrebne žice, kablovi i dalekovodi, već samo antene koje bi bile
zabijene u zemlju i koje bi crpile energiju iz uređaja. Energija ne bi imala konverziju, ali bi
se, izvršavajući svoju funkciju na uređaju, vratila u geofizički sistem planete.
Pored toga, kapitalni projekat „Vardenklif“ iz 1903če je prvi sistem tzv HAARPa koji
je danas poznatiji. Kada sam saznao sve te stvari, uvideo sam da sam konačno dotakao
oblast nauke koja može da omoguči rešenje za sve probleme čovečanstva!

BP: Nikola Tesla je bio jedinstveni i nepresušni izvor ideja ka održivoj i svetlijoj
budućnosti. Koliko su njegove ideje, nakon njegove smrti, prema Vašem mišljenju,
primenjene u dobrobit čovečanstva?

S.T.: Pa da, kao sto sam i premalo rekao. Njegova otkriča su moralno neutralna. To
znači da se ona mogu koristiti i u dobre i u loše svrhe. Otkriče je samo po sebe neutralno.
Od nas zavisi kako čemo ga koristiti. Tako rade i zakoni fizike. Kada bi znali sve zakone
fizike, onda bi bili kraljevi u kreaciju naseg sveta. Mogli bi po volji da kreiramo sve što
anticipiramo, zamislimo i poželimo. Ideja se najprije rodi u čovekovom umu, a onda sledi
i realizacija … ostvarenje te ideje. Ono sto želim da istaknem ovde je to da nakon Tesline
smrti u 1943 godine, sva negova tehnologija je koriščena samo u vojne svrhe. Njegova
otkriča koja su doprinela u modernizaciji vojske se koriste i dan danas. Oni su veoma
usavršeni. Uzmimo za primer njegove zrake smrti (t.j. zraci mira) koje se koriste danas
aktivno širom sveta. Ono sto mi teslijanci želimo da promenimo je sledeče: da se uvede
ponovo etički i moralni aspekat u nauci kako bi mogli da kontroliramo društvene procese
na planeti. Planeta je zivo biče. Ona pulsira, diše i je uvek u dinamiku. Nije statična. Mi
moramo da znamo kako da iskoristimo Teslina otkriča u funkciji dobrobit čovečanstva, jer
Teslina istraživanja imaju veliki potencijal da od naše planete napravimo ono sto u
religiskih tekstova se zove RAJ! Mi unosimo tu varijablu u naše drustvene procese i moja
očekuvanja su da če sve roditi plodom veoma uskoro, jer je današnja digiitalizacija
ubrzala sve društvene i planetarne procese … kako one koje su nepopularne, tako i one
koje su dobre. A, sve ove probleme na koje danas nailazimo i sa kojima se suočavamo,
su rezultat dizbalansa tehnološkog napretka čovečanstva i nedostatka duhovnosti u
ljudsko srce. Mora da se radi na duhovnost iznad svega, kako bi se napravila ta harmonija
tehnicizma i duhovnosti. Tek onda mozemo očekivati planetarni uspeh! Dugo sam
razmisljao i zaključio da u ovom trenutku objektivno gledano nama ide odlično. Bez obzira
na to što se desava oko nas. Mora se priznati da je to posledica prošlih postupaka čitavog
čovečanstva. A zašto to kažem? Pa…. i magnet ima dva pola, plus i minus. Samim time
što smo suočeni sa velikim izazovima i iskušenja, i samim time što jedna strana pola toliko
deluje kao da je prevladala čitavom planetom, matematički gledano, očekujem povratnu
reakciju koja bi bila neverovatno iznenadna i koja bi uradila taj balans o kome govorim.
Ali ta reakcija mora da bude nestandardna i njene delatnosti da budu izvan svakog
algoritma današnjeg sistema.

Svetom ne vladaju ljudi. Nikada nisu ni vladali. I sama ljudska elita, komunicira sa
visim entitetima od nas od samog početka istorije. Njima bolje leži termin
“ADMINISTRATORI PLANETE”. Samo to, i nista više od toga, jer njihove odluke zavise
od ponašanje čitavog čovečanstva. Sama sila svetske elite JE PRECENJENA!

BP: Autor ste knjige ”Teslologija”. Možete li nam reći nešto o knjizi. Kako nam ona
približava Nikolu Teslu i principe njegovog rada i života?

S.T.: Uvek želim da gledam objektivno na stvari. Evo o cemu se radi. Duboko sam
uveren da ova knjiga predstavlja Teslino delo u pravom svetlu, kako bi to želeo i sam
Nikola Tesla.
Knjiga TESLOLOGIJA – POTRAGA ZA NAUČNIM NASLEĐEM NIKOLE TESLE,
jedinstveno je i originalno delo. Ovde se prvi put u naučnoj literaturi uvodi novi termin
„teslologija“, koji pod jednim imenom treba da obuhvati celokupan naučno-istraživački rad
Nikole Tesle. Pristup koji se koristi za ovo istraživanje je transdisciplinaran. Izraz
„teslolog“ označava profesionalni termin koji se odnosi na naučnika koji istražuje Teslinu
tehnologiju u svojoj naučnoj oblasti, a koji se može odnositi na nekoliko naučnih
disciplina. S obzirom na to da su do sada ovi naučnici uslovljeni terminom „Tesliance“ ili
„sledbenici lika i dela Nikole Tesle“, ovaj termin ide korak dalje i samim tim podiže ove
istraživače na viši pijedestal među zvaničnom naučnom zajednicom. Motivaciju da
napišem ovu knjigu je došla onog momenta kada sam pročitao knjigu prof.Abramoviča –
TESLA – EVOLUCIJA SVESTI ČOVEČANSTVA. Naravno, moja knjiga TESLOLOGIJA
nastavlja ono o čemu piše prof.Abramovič u svojoj knjizi. TESLOLOGIJA je napisana za
svaki čovjek na planeti. Sastavljena je po svim standardima onako kako se piše jedna
naučna knjiga, ali ipak da može da se čita od svakoga ko želi da sazna nešto više o Tesli.
Predznanja nisu potrebna. To moram da naglasim! Moram da kažem da preko 90% od
mojih čitalaca su zene. Zene imaju intuiciju i znaju da prepoznaju ono “nešto”.

Uspio sam da obuhvatim bukvalno sve teme koje se odnose na Teslin naučni rad.
U deset poglavlja, knjiga daje pregled nekoliko aspekata profesionalnog života Nikole
Tesle. Evo u ovoj prilici ču odabrati neke od najpopularnih tema koje najviše zanima
čitalačka publika:
-KOSMOLOŠKI MORAL I ETIKA NIKOLE TESLE
-NIKOLA TESLA, ALBERT AJNŠTAJN, MILEVA MARIĆ I PITANJE O POSTOJANJU
ETRA
-ISTRAŽIVANJE U KANADI, KOMUNIKACIJA SA NAPREDNOM CIVILIZACIJOM IZ
VENERE I NJEGOVOG TESLASKOPA
-NIKOLA TESLA I NOVA MEDICINA BUDUĆNOSTI – VIBRACIONA MEDICINA
-TESLA I VEDSKU FILOZOFIJU
-NIKOLA TESLA I PSIHOLOGIJA KAO NAUKA
-ISTRAŽIVANJA NIKOLE TESLE U LABORATORIJU U KOLORADO SPRINGSU IZ
1899
-TUNGUSKI EKSPERIMENT IZ 1908. GODINE
-KONTROVERZNI EKSPERIMENT „FILADELFIJA“ IZ 1943 i tzv. putovanje kroz vreme
-KONCEPT TELEFORS – PROJEKAT “ZRACI SMRTI”
-DINAMIČKA TEORIJA GRAVITACIJE PREMA NIKOLI TESLI
-NIKOLA TESLA I TAJNO DRUŠTVO „VRIL”
-LETEĆA MAŠINA NIKOLE TESLE (UFO)
-BEZBEDNOSNI ASPEKAT TEHNOLOŠKIH PRONALAZAKA NIKOLE TESLE
-TEHNIKE MODIFIKACIJE KLIMATSKIH USLOVA KAO VELIKI KORAK U NAPRETKU
TESLINOJ TEHNOLOGIJI.
-EKSPERIMENTI SA GEOINŽENJERINGOM PROVEDENIM IN VIVO U SRBIJI I
MAKEDONIJI i mnoge druge teme.

Knjiga dr Stojana Trošanskog-”Teslologija”

BP: Današnju udobnost života dugujemo maštovitim i genijalnim otkrićima Nikole
Tesle. Kako mi, kao pojedinci, možemo da se odužimo Nikoli Tesli?

S.T.: Za razliku od prethodna pitanja, na ovo ču odgovoriti ukratko. Samim time što
pominjemo njegovo ime, mi se odužavamo njemu. A, kada počemo analizirati čitavo
njegovo nasleđe, onda čemo ponoviti njegov projekt SA TRIUMFALNIM USPEHOM, kao

sto je i sam on izjavio pre 100 godina, DA KADA SLEDEĆI PUT PROJEKT BUDE
PONOVLJEN, BIĆE USPEŠAN! MI startujemo ponovo taj njegov projekt. MI… odavde.
Biče to zrak svetlosti u ovo doba prividno beznađe koji če osvetliti čitavu planetu i …
SPASITI LJUDSKU RASU!

BP: Koliko dnevno vremena ”provodite” sa Nikolom Teslom. To jeste, koliko dnevno
se bavite njim i koji segment njegovog života je posebna inspiracija za Vas?

S.T.: Kada je Tesla u pitanje, tu nema pauze. Rad je konstantan, ali nije težak, več
opusta. To je zbog toga što sam svestan da je to jedini razumni put do formiranja jednog
sretnog života na planeti. Upravo njegov profesionalni život je posebna inspiracija za
mene, pa zbog toga i sam napisao knjigu.

BP: Rad Mirjane Prljević je u mnogo čemu približio javnosti u Srbiji život i rad Nikole
Tesle. Koliko su, ljudi poput Mirjane, važni za naše društvo i otkrivanje pravih
vrednosti Tesline zaostavštine?

Advertisements

S.T.: Dama kao gospođica Mirjana su krucijalni za današnji momentum u kome se svi
mi nalazimo. Upoznao sam je pre neko vreme, ali mogu Vam reči da je osečam kao da
je znam puno duže vreme. Primetio sam da ima veliki intelektualni kapacitet, a to što je
žena, joj da još više na značaj da uspije u to sto radi. I sam Tesla je pričao da žene če
imati centralnu poziciju u novi svet jer se neče baviti prošlošću, već sadašnjošću i
budućnošću. Jednostavno, sretan sam sto poznajem damu kao što je ona i stalno smo u
kontaktu. Srbija i region tek če da prica o Mirjani.

Razgovarao: Bojan Milić

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *