Sudski veštaci – korumpirane beogradske dahije, partijski poslušnici i kursadžije?

Dejan Ilić, diplomirani građevinski inženjer i sudski veštak za građevinarstvo uputio je pismo narodnom poslaniku Srđanu Nogu, povodom poslaničkog pitanja o radu sudskih veštaka i Gradskog zavoda za veštačenje, koje je Nogo postavio u Narodnoj skupštini Republeke Srbije.

Pismo – komentar vam prenosimo u celosti.

Narodna skupština Republike Srbije

za narodnog poslanika Nogo Srđana, dipl. pravnik

Predmet:  Komentar na “SUDSKI VEŠTACI – STRUČNA POMOĆ SUDOVIMA ILI POKRIĆE ZA NEZAKONITE PRESUDE”

Poštovani g-dine Nogo,

dozvolite mi da iznesem komentar na Vaše poslaničko pitanje o sudskim veštacima (“SUDSKI VEŠTACI – STRUČNA POMOĆ SUDOVIMA ILI POKRIĆE ZA NEZAKONITE PRESUDE”, objavljeno 26.10.2016. godine na https://dveri.rs/clanci/sudski-vestaci-strucna-pomoc-sudovima-ili-pokrice-za-nezakonite-presude#cyr):

  1. sudski veštak Mirjana Labović “NE SME DA PADNE”, jer domino efektom padaju Gradski zavod za veštačenja, kao jedna od karika KORUMIRANIH BEOGRADSKIH DAHIJA i Ministarstvo pravde koje je vršilo prethodnu proveru, ako je uopšte bilo provere fizičkih i pravnih lica, prilikom upisa imenovanog veštaka u odgovarajući registar. Iz tog razloga GZV pokazuje istu onu BAHATOST, DRSKOST I BEZOBRAZLUK koji odlikuje gradsku “vlast”, jer se oseća zaštićenim i pored svih javnih prozivki i izrečenih kazni.
  1. Pitanje razrešenje sudskih veštaka Anice Bajić i Petrović Miodraga je DIREKTAN UDAR na Ministarstvo pravde i njihov “sistem provere” ličnosti, fizičkih i pravnih, kojima se poveravaju odrđena javna i stručna ovlašćenja.

U registar sudskih veštaka sam upisan REŠENjEM broj: 740/0018/94 od 13.5.1994. godine, a nakon prethodno položene zakletve pred tadašnjim Okružnim sudom u Beogradu, koji čin polaganja zakletve je bio upriličen u “Palati pravde” u Beogradu, Savska 17A.

Nakon preuzimanja Ministarstva pravde od strane Demokratske stranke i naimenovanja Snežane Malović za ministra pravde, umesto pokretanja postupaka protiv veštaka koji nisu ispunjavali uslove za obavljanje ove dužnosti u skladu sa tada važećim Zakonom o uslovima za obavljanje poslova veštačenja (“Službeni glasnik SRS”, br. 16 od 29.4.1987. i br. 17 od 9.5.1987.) u kome su definisani instrumenti za preduzimanje postupaka protiv učinioca prekršaja u postupku veštačenja (Član 24. navedenog zakona), kojih je svakako bilo poprilično, imenovana je sprovela postupak lustracije učinioca prekršaja tako što je objavljen javni oglas za upis veštaka, a da prethodno NISU PONIŠTENA doneta rešenja o upisu u Registar veštaka !!!

NIJE SPROVEDEN NI POSTUPAK DAVANjA ZAKLETVE NOVO I PONOVOUPISANIH VEŠTAKA, koji čin je bio prethodno definisan Članom 23. Zakona o uslovima za obavljanje poslova veštačenja (“Službeni glasnik SRS”, br. 16 od 29.4.1987. i br. 17 od 9.5.1987.) !!!

Jedan od prekršaja Ministarstva pravde, a na koje NIJE REAGOVALA “stručna javnost”, prevashodno građevinski i arhitektonski fakulteti, kao i strukovna udruženja iz ove oblasti, bila je podela građevinarstva na dve oblasti: arhitekturu i građevinarstvo, a sve sa namerom da se u registar upišu ona lica bliska partijskim krugovima, koja su im na ovaj način omogućila “uhlebljenije” …

Kako objasniti da se Nebojša Jovanović, dipl. građ. inž. , nekadašnji Načelnik Odeljenja za inspekcijske poslove uprave gradske opštine Zvezdara i kasnije službenik uprave gradske opštine Novi Beograd, koji je uhapšen u aferi “Studentska 45A”, https://naslovi.net/2018-03-10/srbijadanas/uhapseni-inspektor-nebojsa-jovanovic-vec-imao-krivicnu-prijavu-pomagao-sapicevom-ujaku-u-aferi-studentska-45a/21342735, i dalje nalazi upisan u Registru sudskih veštaka (fizička lica), za oblast: građevinarstvo, za područje Višeg suda u Beogradu.

Za ovakve i slične slučajeve Član 26. nekada važećeg Zakona o uslovima za obavljanje poslova veštačenja (“Službeni glasnik SRS”, br. 16 od 29.4.1987. i br. 17 od 9.5.1987.) bio je izričit: “Stalni veštak ne može obavljati poslove veštačenja ako je protiv njega pokrenut krivični postupak (pokrenuta istraga, podignuta optužnica, podnet optužni predlog ili doneta nepravosnažna presuda) za krivično delo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova veštačenja, dok ovaj postupak traje.”

Kako objasniti da je špekulativna grupa koja se bavila, i sada se bavi procenama vrednosti nepokretnosti, u skupštinskoj proceduri izglasala Zakon o proceniteljima vrednosti nepokretnosti (“Službeni glasnik RS”, broj 108/16), iako u ODLUCI O KLASIFIKACIJI BILANSNE AKTIVE I VANBILANSNIH STAVKI BANKE (“Službeni glasnik RS”; 129/2007 i 63/2008), koju je doneo guverner Narodne banke Srbije, doslovce stoji:

“Ovlašćenim procenjivačem, u smislu stava 3, odredba pod 2, ove tačke, smatra se sudski veštak odgovarajuće struke, pravno lice koje je osnovano za obavljanje delatnosti veštačenja u skladu sa zakonom kojim se utvrđuju uslovi za obavljanje poslova veštačenja ili organ koji je, u skladu sa zakonom kojim se uređuju poreski postupak i poreska administracija, nadležan za vođenje poreskog postupka.”

i time na PROTIVUSTAVAN način ONEMOGUĆILA ostalim veštacima da se bave određenim procenama, a što im dozvoljava stručna osposobljenost i upis u Registar veštaka !!!

Da li je jedan od motiva da se Ministarstvu finansija “nabaci dodatni posao izdavanja licenci” jednom uskom krugu veštaka, fizičkih i pravnih lica za obavljanje procene vrednosti nepokretnosti i da se na taj način stvori zatvoreni krug jedne povlašćene grupe, suprotno Ustavu Republike Srbije (“Službeni glasnik RS”, br. 98/2006) i gore navedenoj odluci Narodne banke Srbije, bez daljih provera stručne osposobljenosti i kvalifikovanosti, a o čemu svedoče afere o hapšenjima sudskih veštaka i/ili vlasnika agencija za veštačenje:

– http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/135/hronika/1126234/uhapseni-zbog-prevare.html (“uhapšeni su i odgovorna lica privrednog društva “BC Konsalting” Nikica Kolundžija i Aleksandar Vojvodić, kao i vlasnik Agencije za veštačenje “Bizet” Božidar Karličić.”)

– http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/hronika/aktuelno.291.html:702935-Sudski-vestak-uhapsen-zbog-zloupotrebe-duznosti,https://www.telegraf.rs/vesti/hronika/2922226-uhapsen-sudski-vestak-u-beogradu-jer-je-stan-na-vracaru-procenio-za-43000-evra-manje-od-trzisne-vrednostihttps://www.krik.rs/uhapsen-sudski-vestak/

– https://www.juznevesti.com/Drushtvo/Sudski-vestak-trazio-mito.sr.html?c=Komentari,

  http://www.transparentnost.org.rs/index.php/sr/aktivnosti-2/press/3103-

– https://www.vreme.com/cms/view.php?id=1084098&print=yes,

https://www.subotica.com/vesti/uhapseni-jozef-kasa-pedja-malisanovic-i-zoran-malesevic-id13259.html

– http://www.radiocity.rs/vesti/nis/216/sudski-vestak-osumnjicen-za-primanje-mita-.html

– http://aleksandrovac.net/servisne-informacije/vesti/69-sudski-vestak-okrivljen-da-je-pisao-qopravdanjaq-za-narko-dilere.html

– http://www.balkaniyum.tv/srpski/vesti/4299.shtml

U vezi sa gore iznetim o manjoj, PROTIVUSTAVNO I NEOSNOVANO povlašćenoj grupi veštaka koja se bavi procenom vrednosti nepokretnosti, u sredstvima javnog informisanja  mogu se naći i sledeći tekstovi:

Da NESAVESNIH I NEODGOVORNIH lica poput Petrović Miodraga kojeg navodite, koji je istovremeno sudski veštak iz oblasti ekonomije, mašinske tehnike i stečajni upravnik ima još među upisanima u Registru sudskih veštaka, dokaz su sva ona lica koja su kao podoblast, tj. užu specijalnost veštačenja upisivala osnovnu oblast i time u zabludu dovela nestručnu javnost, a ova pojava je naročito izražena u oblasti arhitekture.

Ovde se ne može reći da su kanditati prilikom konkurisanja za upis u Registar sudskih veštaka bili NEOBAVEŠTENI ili da “nisu znali” da razlikuju osnovnu oblast od uže specijalnosti. Ako i nisu znali šta je uža specijalnost, onda i NISU KVALIFIKOVANI ZA OBAVLjANjE POSLOVA VEŠTAČENjA !!!

Jedan od NEGATIVNIH primera NESAVESNOSTI pojedinca, a posebno NEODGOVORNOG RADA Ministarstva pravde je veštak Zoran Nikolić, dipl. inž. polj. , iz Beograda, koji je upisan u Registar sudskih veštaka pod rednim brojem 5647, za oblast građevinarstva, uža specijalnost: procena nekretnina ?!?!?!?!?!

Drugi NEGATIVAN primer NESAVESTNOSTI lica upisanih u Registar sudskih veštaka je Dragomir (Svetislav) Pešić, diplomirani inženjer građevine iz Beograda, koji veštačenja obavlja pod okriljem AGENCIJE ZA POSLOVNE AKTIVNOSTI, GRAĐEVINSKO VEŠTAČENjE I NADZOR TEHNOPROCENA, BEOGRAD (VOŽDOVAC), javno se reklamirajući na https://tehnoprocena.ls.rs/rs/, a da se pri tom navedena agencija na dan 24.3.2019. godine NE NALAZI navedena u Registru sudskih veštaka – pravna lica.

Imenovani se nije libio da sa Sindikatom “Telekoma Srbija” sklopi ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji, nudeći usluge procene tržišne vrednosti nepokretnosti, iako se u tom momentu kao i sada, nalazio/nalazi upisan u Registru kao veštak pojedinac – fizičko lice !!!

Тreći NEGATIVAN primer NESAVESTNOSTI lica upisanih u Registar sudskih veštaka je Dragan (Nedeljko) Papić, diplomirani inženjer građevine iz Beograda, koji veštačenja obavlja pod okriljem BIROA ZA VEŠTAČENjE I INŽENjERING U GRAĐEVINARSTVU, BEOGRAD (ČUKARICA), javno se reklamirajući na internet adresi http://www.companywall.rs/firma/dragan-papic-pr-biro-za-vestacenje-i-inzenjering-u-gradevinarstvu-beograd-cukarica/MMfQUFBq, a da se pri tom navedeni biro na dan 24.3.2019. godine NE NALAZI naveden u Registru sudskih veštaka – pravna lica.

Primer broj 4: Drugi osnovni sud u Beogradu – Sudska jedinica Lazarevac, po REŠENjU 1-R1 br. 309/2010 od 22.8.2011. godine za predsednika Komisije sudskih veštaka određuje Krstić Gradimira, dipl. građ. inž. (u predmetu 40 P. broj 46441/10, koji je vođen pred Prvim osnovnim sudom u Beogradu – sudija Mioljević Vladan, imenovani je “namestio” nalaz u korist tužioca), sa zadatkom da izvrše procenu vrednosti objekta kojeg treba porušiti zbog proširenja kopova, a da u momentu određivanja veštaka Gradimir Krstić NIJE NA LISTI REIZABRANIH SUDSKIH VEŠTAKA !!!!

Još jedan dokaz gore iznetoj tezi o svestranosti veštaka (stručno delovanje u više, nesrodnih oblasti), a u vezi sa obavljanjem procene vrednosti nepokretnosti je i tabelarni pregled veštaka za procenu nekretnina i procenu mašina i postrojenja, koje je objavilo Nacionalno udruženje procenitelja Srbije, a podaci su javno dostupni na internet adresi ovog udruženja https://procenitelji.org.rs/spisak-clanova/.

Tako su među procenitelje nekretnina navedeni:

Sudski veštaci - korumpirane beogradske dahije, partijski poslušnici i kursadžije?

* NAPOMENA: “izvođenje radova” i “procena vrednosti nekretnina” NE POSTOJE KAO OBLAST VEŠTAČENjA, NITI SU POD TIM NAZIVOM NAVEDENI U SPISKU OBLASTI VEŠTAČENjA, objavljenog na internet adresi Ministarstva pravde – REGISTAR SUDSKIH VEŠTAKA, https://www.mpravde.gov.rs/court-experts.php.

Kakav je to moralni i inteletualni sklop ličnosti, koja na osnovu završenog Kursa procene vrednosti nepokretnosti, smatra da ima puno pravo da se bavi procenom vrednosti nepokretnosti, a da pri tom ima stečeno zvanje na sasvim drugom fakultetu koje u svom nastavno-obarozvnom programu NE IZUČAVA NEPOKRETNOSTI: GRAĐEVINSKE OBJEKTE I ZEMLjIŠTE !?!?!?

Da li treba posebno naglašavati stepen pismenosti lica koja pretenduju da se profesionalno bave procenom vrednosti nepokretnosti, kao i onih lica zaduženih za proveru njihove stručne osposobljenosti i svake druge pismenosti i koji zainteresovanoj javnosti procenitelje javno prezentuju na internet adresama ?

U procenitelje mašina i postrojenja navedeni su:

Dokaz:  popis oblasti veštačenja, prikazanih na internet adresi Ministarstva pravde – REGISTAR SUDSKIH VEŠTAKA,https://www.mpravde.gov.rs/court-experts.php.

Nakon ovako javno prezentovanih podataka o ličnosti veštaka koji “pokrivaju” više stručnih oblasti, a posebno raznorodnih, tehničkih i nekomplementarnih disciplina, postavlja se pitanje kako verovati, tj. pokloniti poverenje u stručnost i moralni kredibilitet svakog takvog pojedinačnog veštaka-procenitelja, a posebno u kredibilitet Nacionalnog udruženja procenitelja Srbije, koje je nacionalno onoliko koliko je to bila Nacionalna štedionica u vreme Dinkić Mlađana, dipl. ekonomiste.

Dejan Ilić, dipl. građ. inž.

stalni veštak za građevinarstvo