DSS: Vlada za račun multinacionalnih kompanija hoće da uvede GMO u Srbiju!

DSS: Vlada za račun multinacionalnih kompanija hoće da uvede GMO u Srbiju!

VLADA HOĆE DA NA MALA VRATA UVEDE GMO U SRBIJU

Demokratska stranka Srbije upozorava srpsku javnost da se Vlada Republike Srbije sprema da na „mala vrata“ uvede GMO hranu u Srbiju i time, za račun multinacionalnih kompanija, izazove teške posledice po zdravlje građana, našu ekonomiju i životnu sredinu.

DSS: Vlada za račun multinacionalnih kompanija hoće da uvede GMO u Srbiju!

Naime, u predlogu Zakona o izmenama i dopunama zakona o bezbednosti hrane, koji se nalazi pred poslanicima Narodne skupštine, u članu 5 uvodi se tačka 6 u kojoj se navodi da se „hranom smatra“ i: „genetički modifikovana hrana i genetički modifikovana hrana za životinje i hrana za životinje dobijena od gentički modifikovanih organizama u skladu sa posebnim propisom“.

Iz ovoga je sasvim jasno da se sprema uvođenje GMO hrane u Srbiju i to u tišini, kako se javnost ne bi protiv toga pobunila.

Vlada pokušava i da čitavu stvar „zamulja“ i „zamagli“ tvrdnjom da će za ovo biti doneti „posebni propisi“, o kojima se ništa ne zna. Uvođenje GMO hrane izazvalo bi nesagledive posledice po zdravlje građana Srbije, po životnu sredinu, ali i po srpsku ekonomiju.

DSS upozorava poslanike Narodne skupštine da ovo imaju na umu u raspravi, kao i tokom glasanja.

Takođe pozivamo Vladu Republike Srbije da ovaj predlog zakona povuče. Ukoliko to ne bude učinjeno, Vlada i poslanici preuzimaju ogromnu odgovornost za posledice koje mogu nastati uvođenjem GMO hrane, ističe se u saopštenju Demokratske stranke Srbije.

Srbija i zdravlje njenih građana neuporedivo su važniji od interesa multinacionalnih kompanija!

DSS: Vlada za račun multinacionalnih kompanija hoće da uvede GMO u Srbiju!