Krivična prijava Policijskog sindikata Srbije zbog malverzacija u MUP-u sa sumnjivim namirnicama!

Balkanska je već prenosila informacije iz Policijskog Sindikata Srbije o hrani sumnjivog porekla, koja je u MUP-u deljena zaposlenima koji su se nalazili na izvršenju službenog zadatka, u tekstovima “A OD NEŠE ZA POLICIJU – HRANA SUMNJIVOG KVALITETA SA NEVIDLJIVIM ROKOM TRAJANJA! i “IGOR ĐURĐEVIĆ: UKLONITE SUMNJIVE NAMIRNICE IZ MAGACINA, MISLITE NA ZDRAVLJE POLICAJACA!”

Obzirom da MUP nije reagovao na informacije koje je dobio od sindikalnih aktivista, Policijski sindikat Srbije je podneo krivičnu prijavu Višem javnom tužilaštvu u Negotinu, koju vam prenosimo u celosti.

PSS na osnovu člana 280. i člana 281. Zakonika o krivičnom postupku, Višem javnom tužilaštvu u Negotinu podnosi:

K R I V I Č N U P R I J A V U
protiv više NN izvršioca

zbog postojanja osnova sumnje da su, kao saizvršioci, počinili krivično delo “Proizvodnja i stavljanje u promet škodljivih proizvoda” iz čl.256 st.2 KZ u sticaju sa krivičnim delom “Zloupotreba u vezi sa javnom nabavkom” iz čl.228 st.2 u vezi st.1 KZ, a u vezi sa čl.33 KZ, na način koji proizilazi iz samog navoda daljeg obrazloženja baziranog na našim neposrednim saznanjima i preduzetim početnim proverama.

O b r a z l o ž e nj e :

1-a) Dana 03.04.2019.godine u prepodnevnim satima, pripadnici 3.voda čete Interventne jedinice policije Policijske uprave Bor – koga čini sastav policijskih službenika iz reda zaposlenih u Policijskoj stanici Negotin – upućeni su iz sedišta PU Bor na izvršenje službenog zadatka odnosno na celodnevnu obuku u Niš. Pripadnicima 3.voda su tom prilikom iz magacina PU Bor podeljeni tzv. “lanč paketi” u kojima su se nalazila i pakovanja polu-trajne namirnice dimljenog svinjskog vrata proizvođača “Zlatiborac” bez oznake datuma proizvodnje a sa vidim oštećenjem oznake datuma koji se nalazi u nastavku “upotrebljivo do”. Obzirom da su kod svih pripadnika 3.voda IJP iz PU Bor pakovanja tih namirnica imala istovetna oštećenja datuma upotrebnog roka, te obzirom da su isti strahovali od konzumiranja tih proizvoda, naknadno su izvestili sindikalnog aktivistu iz Negotina dostavljanjem fotografije na kojoj su prikazana pet “dimljena svinjska vrata” sa istovetnim oštećenjima datuma upotrebnog roka.

Krivična prijava Policijskog sindikata Srbije zbog malverzacija u MUP-u sa sumnjivim namirnicama!
Foto: PSS

– DOKAZ: Fotografija sa prikazom pet neotvorenih pakovanja – dimljeni svinjski vrat – proizvođača “Zlatiborac” neto mase 0,150kg.

1-b) Dana 04.04.2019.godine pripadnici 3.voda IJP iz PU Bor dostavljaju sindikalnom aktivisti iz Negotina ukupno tri komada neotvorenih pakovanja dimljenog svinjskog vrata proizvođača “Zlatiborac” koji su donešeni sa terena nakon obuke, a u vezi sa čime je sindikalni aktivista odmah, elektronskom poštom, putem raspoložive e-mail adrese izvestio PU Bor dopisom sa priložene tri ilustrovane fotografije, naslovljenim na načelnika PU Bor.

– DOKAZ: tri fotografije dostavljene načelniku PU Bor.

Foto: PSS

2) Obzirom da povratnog izveštavanja iz PU Bor nije bilo, Upravni odbor Policijskog sindikata Srbije koga je sindikalni aktivista iz Negotina takođe izvestio, vrši dalju proveru predmetna tri pakovanja namirnica – dimljeni svinjski vrat – proizvođača “Zlatiborac” jednostavnom metodom skeniranja postojećih Bar-kodova na deklaracijama tih proizvoda. Konkretno, uz pomoć dostupne aplikacije za uređaje (mobilne telefone) sa android sistemom, preuzete sa interneta, uporednim skeniranjem jedinstvenih kodova predmetna tri proizvoda i drugih raznih proizvoda (među kojima i proizvida pomenutog proizvođača, kao i drugih) utvrđuje se da, za razliku od svih ostalih, kod predmetna tri proizvoda kodovi nisu ispravni – odnosno ne vrše očitavanja što nedvosmisleno upućuje na neispravnost tih proizvoda. Dakle to početno saznanje po logici stvari dalje implicira na postojanje sumnje o dalekosežnijim malverzacijama prilikom vršenja same nabavke tih proizvoda čija distribucija polazi iz centralnog magacina Ministarstva unutrašnjih poslova, imajući u vidu da se i magacin PU Bor snabdeva iz sedišta MUP.

– DOKAZ: tri komada neotvorenih pakovanja proizvoda od mesa – dimljeni svinjski vrat – proizvođača “Zlatiborac” neto mase od po 0,150kg, sa istovetnim oštećenjima u oznakama datuma roka upotrebljivosti, sa Bar-kodovima koji u oznaci sadrže i oznaku: 8606018040612.

Advertisements

Kao podnosilac krivične prijave, radi potvrđivanja osnovanosti indicija na koje ukazujemo, imajući u vidu našu limitiranu mogućnost prikupljanja daljih podataka, a zbog potreba pravovremenog utvrđivanja činjeničnog stanja imajući u vidu da ukazujemo na postojanje apstraktne posledice po zdravlje zaposlenih ukoliko bi se nastavilo sa distribucijom takvih škodljivih sumnjivih namirnica, a imajući u vidu i potrebe utvrđivanja vrednosti same javne nabavke kojom su predmetne namirnice pribavljene – predlažemo:
• veštačenje ambalaže pakovanja predmetna tri proizvoda koja dostavljamo kao materijalni dokaz, kao i adekvatno veštačenje samog sadržaja pakovanja,
• prikupljanje obaveštenja od pripadnika 3.voda čete Interventne jedinice PU Bor iz reda sastava zaposlenih u PS Negotin,
• uključenje Sektora unutrašnje kontrole MUP, odnosno obaveštavanje kancelarije SUK u Negotinu radi pravovremenog obezbeđenja drugih materijalnih dokaza, kao i
• pribavljanje potrebnih podataka od MUP u vezi sa samim postupkom vršenja javne nabavke predmetnih namirnica.

KRIVIČNU PRIJAVU
p o d n o s i
generalni sekretar sindikata
Milan Drakulić

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *