Lekarima u Srbiji zakonom dozvolili primanje mita do 462 evra!

Zdravstveni radnici u Srbiji odnedavno smeju da prime poklon čija pojedinačna vrednost ne prelazi 5 odsto prosečne plate, odnosno ukupno cela. Ali, poklon ne sme biti u novcu.

To znači da se više neće tretirati kao korupcija (krivična dela primanje i davanje mita) ako pacijenti lekare nagrade poklonom u vrednosti (trenutno) do 2.726 dinara, odnosno 23 evra), odnosno poklonima čija ukupna vrednost ne prelazi prosečnu neto platu (od 54.521 dinara ili 462 evra).

Ali, ovaj poklon nikako ne sme biti u novcu.

Time je napravljen izuzetak od pravila da lekari ne smeju ni da traže niti da prime novac, poklon, uslugu ili bilo kakvu drugu korist za sebe, članove svoje uže porodice, predviđen je odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, koji je Skupština Srbije usvoila 3. aprila.

Ilustracija, Foto: Freeimages

Pravilo je da zdravstveni radnik i saradnik kao i članovi njihovih užih porodica, “ne smeju tražiti, niti primiti novac, poklon, uslugu ili bilo kakvu drugu korist za sebe, članove svoje uže porodice ili fizička i pravna lica koja se opravdano mogu smatrati interesno povezanim, a koji mogu uticati na nepristrasnost ili profesionalno obavljanje dužnosti, odnosno koji se mogu smatrati nagradom u vezi sa vršenjem dužnosti i obavljanjem zdravstvene delatnosti”.

“Izuzetno od stava 5. ovog clana, iskazivanje zahvalnosti u vidu poklona manje vrednosti, odnosno reklamnog materijala i uzoraka, koji nije izražen u novcu ili hartijama od vrednosti i čija pojedinačna vrednost ne prelazi pet odsto, a ukupna vrednost ne prelazi iznos jedne prosečne mesečne plate bez poreza i doprinosa u Republici Srbiji, ne smatra se korupcijom, sukobom interesa, odnosno privatnim interesom, u skladu sa zakonom”, navodi se u članu 234. novog Zakona o zdravstvenoj zaštiti.

Ukoliko zdravstveni radnik i zdravstveni saradnik ima sumnju u pogledu sukoba interesa ili prihvatanja poklona ili usluge, on je prema Zakonu, dužan je da o tome najkasnije narednog radnog dana obavesti etički odbor zdravstvene ustanove.

Advertisements

Zanimljivo je da je ovaj iznos veći od najčešće cifre iz izveštaja o korupciji u Sribiji u crnim hronikama ovdašnjih medija – 300 evra. Doduše, kod optužbi koje su se ticale lekara, ti iznosi su dostizali i do nekoliko hiljada evra, ali su obično i tu iznosi bili (začuđujuće) mali.

Izvor: Mondo

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *