“Razgovarajmo o Evropskoj uniji”: Mač se mora zameniti perom

“Razgovarajmo o Evropskoj uniji”: Mač se mora zameniti perom

U petak je u Rektoratu Univerziteta u Beogradu održana otvorena debata pod nazivom”Razgovarajmo o Evropskoj uniji”.

"Razgovarajmo o Evropskoj uniji": Mač se mora zameniti perom
Foto: Ivan Milanović
Debati su prisustovali dekan Fakulteta političkih nauka prof. dr Dragan Simić, rektor Univerziteta u Beogradu prof. dr Ivanka Popovic i šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Sem Fabrici.
Neke od poruke koje su proistekle iz diskusije učesnika jasno nam stavljaju do znanja da učešće Srbije u EU integracijama mora biti jedno od najvažnijih prioriteta Srbije a članstvo u Evropskoj uniji mora biti strateški cilj.
Na tom putu treba raditi na jačanju institucija i reformisanju društva tako da ono može pripadati velikoj evropskoj porodici, istakli su učesnici debate.
Foto: Ivan Milanović
Srbija je deo Evrope i to treba formalizovati pristupanjem Srbije Evropskoj uniji na što efikasniji način ali za to je potrebno vreme i ulaganje dodatnog napora, jedna je od poruka sa održane debate.
Kosovo nije jedini uslov za ulazak Srbije u EU a normalizacija odnosa Beograda i Prištine se mora ostvariti, rečeno je.
Takođe je rečeno da sredstvo za borbu je dovoljno dugo bio mač i da se mač mora  zameniti perom to jest znanjem
Navedeno je da treba povećati broj studenata u programu mobilnosti na evropskim univerzitetima i da je neophodno stvaranje uslova koji ce uspeti da zadrže mlade u Srbije
Foto: Ivan Milanović
Učesnici su na kraju naveli da je najveći izazov sa kojim se danas suočava Evropska unija populizam, te da treba dodatno uložiti napore kako bi se izborili sa efektima i štetnim posledicama koje on sa sobom nosi.
“Razgovarajmo o Evropskoj uniji”: Mač se mora zameniti perom
Autor teksta: Ivan Milanović
Izvor: Balkanska