Specijalni rezervat prirode “Carska Bara” – Lepotica sa teškim okovima

Specijalni rezervat prirode “Carska Bara” – Lepotica sa teškim okovima

Specijalni rezervat prirode “Carska bara” nalazi se između Beograda, Novog Sada i Zrenjanina.

U blizini Carske bare nalazi se Kaštel Ečka, u kome su često pravljeni balovi za važne ličnosti Austrougarske carevine, posle balova organizovan je lov na današnjem lokalitetu Carske bare, pa je po tome dobila naziv Carska bara.

Specijalni rezervat prirode "Carska Bara" - Lepotica sa teškim okovima
Specijalni rezervat prirode “Carska Bara” – Lepotica sa teškim okovima

Danas u SRP „Carska bara“ nije dozvoljen lov jer važe najstrožiji stepeni zaštite. Prema rečima Milivoja Putića, menadžera turizma u Specijalnom rezervatu prirode Carska bara, jedini lov koji je ovde dozvoljen je lov fotoaparatom, a ima šta i da se ulovi…

Najveća vrednost ovog zaštićenog područja je rezervat ptica, sa 250 registrovanih vrsta ptica, predstavlja jedan od najznačajnih rezervata u Evropi. Pored ptica prisutne su i divlje svinje, divlje mačke, i druge značajne biljne i životinjse vreste.

Bez obzira na najstroži stepen zaštite, ovoj lepotici, prete mnoge opasnosti. U jesen 2018. godine ovaj predeo je zahvatio požar, velikih razmera, izazvan ljudskim nemarom.

– Na obodu rezervata se nalazi vikend naselje, gde su ljudi verovatno palili štrnjike, to će istraga utvrditi, i na ovoj jakoj košavi izazvali su požar, žar se prebacio preko kanala Begej, došao do rezervata, uhvatio trsku, i došlo je do požara širokih razmera. Došlo je do neprocenjive štete. – kaže za Zelenu patrolu, Milivoj Putić, menadžer turizma u SRP Carska bara.

Stevo Čorokalo, Udruženje – Lokalno edukativni ekološki centar

Prema rečima Steve Čorokala, iz udruženja “Lokalno edukativni ekološki centar”, koji je dugogodišnji ekolog i zaljubljenik u lepote Carske bare, krivi smo svi, ali najveću odgovornost treba da snosi upraljvač koji je zadužen za očuvanje ovog predela. Upravljač SRP Carska bara je Ribarsko gazdinstvo Ečka ad.

——————————————————————————————————————

Upravljač za povereno prirodno dobro donosi programe upravljanja i druga akta sa uslovima i merama zaštite i razvoja, u skladu sa Zakonom.
Nosilac prava na upravljanje nad Specijalnom rezervatu prirode „Carska bara“ je RIBARSKO GAZDINSTVO “EČKA” AD, Lukino Selo
Upravljač zaštićenog prirodnog dobra ima obavezu, između ostalog, da:- Preduzme sve neophodne mere da spreči uništavanje ili narušavanje prirodnih vrednosti dobra, posebno putem neodrživog razvoja rudarstva, šumarstva, graditeljstva, kao i svih vidova zagađivanja vode, zemljišta i vazduha.

——————————————————————————————————————-

-Na terenu smo utvrdili da je malo više od 300 ha površine pod zaštitom izgorelo. Mahom je to prvi stepen zaštite, koji je stradao, ali ima nešto i drugog i trećeg. Nismo naišli ni na jednu spaljenu životinju, nikakve ostatke nismo našli, izgorela je uglavnom stara trska i suva vegetacija. Ima velike đanse da priroda zaživi i da bude kao do sada. Tačne posledice još uvek ne možemo da utvrdimo. Posledice će biti utvrđivane narednih nekoliko godina. Postoji potencijal da se priroda sama po sebi obnovi. – kaže Nataša Pil, iz Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode.

ataša Pil, Pokrajinski zavod za zaštitu prirode

Menadžer turizma, Milivoje Putić, veruje da su se životinje spasile, da su pobegle pred vatrenom stihijom, te da je prava sreća što se ovo nije desilo u proleće kada životinje imaju mladunce.

S druge strane Stevo Čorokalo, nije optimista po pitanju daljeg opstanka Carske bare, on smatra da je došlo do mnogo veće štete nego što nadležni tvrde.

Ljubica Krnjaić, predsednica Vatrogasnog saveza Vojvodine

– Ono što se zvanično kaže, što je možda i tačno, da je jedan deda od osamdesetak godina, beograđanin, koji tu ima vikendicu, spaljivao biljne ostatke i da je dunuo vetar i to proširio. Skoro sam slušala jednog od inspektora koji kaže da ne može da kazni dedu od 86 godina, i onda ja s pravom sumnjam da je uopšte čovek od osamdesetak godina izazvao požar, jer već imamo za njega opravdanje. Neka znaju i stariji ljudi da mogu da odgovaraju, ako je tačno. – izjavila je Ljubica Krnjaić, predsednica Vatrogasnog saveza Vojvodine.

Kako bismo saznali ko je odgovoran za izazivanje požara u Carskoj bari i koje kaznene mere su predviđene za počinioca, obratili smo se Sektoru za vandredne situacije. Odgovor nismo dobili.

Stevo Čorokalo, koji godinama prati stanje u SRP „Carska bara“ tvrdi da pored požara koji je značajno ugrozio ovaj rezervat, veliku opasnost predstavljaju i otpadne vode koje se ispuštaju iz Ribarskog gazdinstva „Ečka“, koje je istovremeno i upravljač Specijalnog rezervata prirode “Carska bara”.

Posledice požara u SRP Carska bara

– Interes sadašnjeg upravljača je da ima gde da ispusti otpadne vode prilikom izlova ribe. Činjenica je da Ribarsko gazdinstvo Ečka i ribnjaci, više od 100 godina postoje, ti ribnjaci su zamuljeni, takođe koriste se sredstava koja se bacaju u vodu kao što su plavi kamen, kreč i slično, i na kraju sve to dospe u zaštićeni deo SRP „Carska bara“.

Na naše pitanje šta rade sa svojim otpadnim vodama, gde i u kojim količinama ih ispuštaju, od nadležnih iz Ribarskog gazdinstva „Ečka“ nismo dobili odgovor.

Ekolozi su jasni, SRP Carska bara je carski predeo, od kojeg zastaje dah, s toga je potrebno sve učiniti kako bi se ona očuvala.

Emisiju Zelene patrole o Carskoj bari možete d apogledate na sledećem linku:

https://www.youtube.com/watch?v=8S2rKLsqEro

Projekat Zelena patrola na delu finansira se sredstvima Ambasade SAD

Advertisements

Tekst i fotografije: Zelena patrola na delu