Vojni sindikat: Vulin još jednom obmanuo javnost! Kada će početi da poštuje prava zaposlenih?

Vojni sindikat: Vulin još jednom obmanuo javnost! Kada će početi da poštuje prava zaposlenih?

Kako je juče saopštio ministar odbrane sa zvaničnog sajta ministarstva odbrane, u stalni radni odnos primljeno je 113 medicinskih radnika koji će uglavnom raditi na Vojnomedicinskoj akademiji, Vojnoj bolnici Niš, Vojnoj bolnici Novi Sad, uopšte u vojnom zdravstvu. Po njegovim rečima radi se o nastavku politike predsednika Vučića kako da zadržimo i kako da sačuvamo ljude u našem sistemu, navodi Vojni sindikat Srbije u svom saopštenju.

Ministar odbrane je ovim saopštenjem još jednom obmanuo javnost a zvaničan sajt ministarstva odbrane podredio ličnoj promociji.

Vojni sindikat je u toku 2018. godine više puta upozoravao da pored lica koja su u Vojnomedicinskoj akademiji VMA radni odnos zasnovala na osnovu Ugovora o radu, određeni broj lica posao u ovoj ustanovi obavlja na osnovu Ugovora o privremenim i povremenim poslovima. Radi se naime o medicinskim tehničarima i bolničarima. Ovakve ugovore zaključuju na period od šest meseci, iako je članom 197. Zakona o radu („Sl.glasnik RS“, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – odluka US i 113/17) jasno i precizno propisano da „Poslodavac može za obavljanje poslova koji su po svojoj prirodu takvi da ne traju duže od 120 radnih dana u kalendarskoj godini da zaključi ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova, te je izvesno da su ovi ugovori nezakoniti, te da se odredbe zakona o radu ne poštuju i ne sprovode, što je apsurd.

Po isteku roka od šest meseci, a do potpisivanja novog, ova lica nastavljaju da obavljaju poslove, ali im se za obavljeni posao ne plaća, već se taj rad tretira kao prekovremeni rad za koji lica sleduju slobodni sati, a za šta se postavlja pitanje da li će zaista biti iskorišćeni? Obzirom da angažovanje na osnovu Ugovora o privremenim i povremenim poslovima, predstavlja rad van radnog odnosa, za obavljeni rad ne dobijaju zaradu, već im se za angažovanje, isplaćuje naknada na osnovu broja ostvarenih časova rada, koja je naravno samo fiktivno ugovorena, dok je u praksi drugačije: odrađeni časovi rada se ne isplaćuju, pa naknada za rad iznosi mnogo manje od zakonom zagarantovane minimalne zarade. Na isti način vrši se uplata doprinosa, pa se u praksi dešava da lice koje je radilo godinu dana, ostvari devet meseci staža osiguranja. Ovi zaposleni nemaju pravo na naknadu troškova prevoza za dolazak na rad i odlazak sa rada, niti na bilo kakve druge naknade koje pripadaju zaposlenima, kao ni pravo na korišćenje bolovanja ili godišnjeg odmora.

Nakon što je Vojni sindikat Srbije početkom novembra prošle godine ponovo ukazao na probleme u vezi sa angažovanjem lica koja rade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima na Vojnomedicinskoj akademiji VMA, a što je odmah objavljeno u časopisu Kurir, Ministarstvo odbrane RS se takođe oglasilo u ovom listu, priznajući da je čak 300 osoba na Vojnomedicinskoj akademiji VMA angažovano na osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima, navodeći da je uzrok za ovo angažovanje čak 576 upražnjenih radnih mesta, te da se ova lica angažuju „u skladu sa Zakonom o radu, kao osobe van radnog odnosa na 120 radnih dana.“ Od strane Ministarstva odbrane RS, dalje se navodi da se uplata doprinosa vrši samo za dane kada su lica radno angažovana, a da se visina novčane naknade određuje na osnovu stepena stručne spreme za poslove na koje se angažuju i propisanog koeficijenta.

Ministar odbrane Aleksandar Vulin je na tu dužnost došao 2017. Godine od kada se i javio ovaj problem. Ako je tačna njegova današnja izjava da sada sledi politiku Aleksandra Vučića kako bi se sačuvali ljudi onda ga pitamo zašto to nije činio predhodne dve godine i zašto je dozvolio da iz sistema ode više od 4000 zaposlenih.

Jasno je da je odluka o prijemu 113 medicinskih radnika posledica konstantnih pritisaka Vojnog sindikata Srbije.

Vojni sindikat: Vulin još jednom obmanuo javnost! Kada će početi da poštuje prava zaposlenih?
Vojni sindikat: Vulin još jednom obmanuo javnost! Kada će početi da poštuje prava zaposlenih?
Foto: Vojni sindikat Srbije (arhiva)

Vojni sindikat Srbije pozdravlja ovu odluku ministra odbrane ali ga i pita:

– Zašto nije primio svih 300 zaposlenih po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima kada je sam izjavio da ima 576 upražnjenih mesta
– Kako će popuniti ostala upražnjena mesta u Vojsci Srbije i Ministarstvu odbrane
– Kada će ostalima koji rade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima početi isplata na vreme i bez kašnjenja
– Kada će on i njegovi saradnici početi da poštuju prava zaposlenih

Advertisements

Vojni sindikat Srbije ovom prilikom još jednom poziva predsednika Republike Srbije i premijerku da otklone nezakonitosti u radu ministra odbrane i spreče dalje urušavanje kako vojnog zdravstva tako i sistema odbrane u celosti.

Podsećamo da je VMA najeminentnija zdravstvena ustanova u našoj zemlji te da se ne sme dozvoliti da ne bude u mogućnosti da pruži zdravstvenu zaštitu kako vojnim osiguranicima tako i ostalim građanima, zbog neodgovornog ponašanja ministra odbrane i upražnjenih radnih mesta za koja je po sistematizaciji ustanovljeno da su neophodna za funickionisanje ove zdravstvene ustanove koja dnevno zbrine i preko hiljadu ljudi, navodi se u saopštenju Vojnog sindikata Srbije.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *