Status nacionalnih manjina u regionu-Diskriminacija ili jedinstvo različitosti?

U NOVOM SADU ODRŽANA KONFERENCIJA “INSTITUCIONALNI OKVIR ZAŠTITE NACIONALNIH MANJINA U DRŽAVAMA NASTALIM RASPADOM SFRJ” U ORGANIZACIJI CENTRA ZA REGIONALIZAM.

U Novom Sadu je održana Konferencija na temu institucionalnog okvira zaštite nacionalnih manjina nastalim raspadom bivše SFRJ. Ovaj događaj je realizovan zahvaljujući Centru za regionalizam i Hans Seidel Fondacije.

Održavanje konferencije ovakve vrste je od izuzetnog značaja imajući u vidu pređašnji položaj nacionalnih manjina na ex-Ju prostoru kao i želje za boljim položajem u budućnosti zajednica koje nisu većina u svojim matičnim državama.

Moderator konferencije Jelena Perković sa učesnicima

Konferencijom je rukovodio Aleksandar Popov direktor Centra za regionalizam a gostujući predavači bili su Milena Krsmanović savetnica zaštitnika ljudskih prava Crne Gore, prof. dr Siniša Tatalović sa fakulteta političkih nauka iz Zagreba,Dervo Sejdić OCD Sarajevo  kao i prof. dr Goran Bašić sa instituta za društvene nauke u Beogradu.

Uvodnu i završnu reč na konferenciji dao je Dr Klaus Fizinger regionalni direktor Hanns Siedel Fondacije, moderator je bila Jelena Perkov ispred Centra za regionalizam a učesšće u konferenciji je uzeo i Boban Jovanović predstavnik Međunarodne Organizacije za zaštitu ljudskih prava za Srbiju.

Advertisements
Miroslav Hočak predstavnik Ukrajinske manjine, Borislav Sakač predsednik nacionalnog saveta Rusina i Boban Jovanović predstavnik Medjunarodne organizacije za zaštitu ljudskih prava

 

Jovanović je nakon konferencije izjavio da mu je želja da, u budućnosti nacionalne manjine u svim zemljama Zapadnog Balkana dobiju tretman kakav zaslužuju i shodno njihovom zalaganju da budu krajnje produktivan deo društva bez ikakvih vidova diskriminacije. Moramo da se trudimo da nacionalne manjine imaju mogućnost da ispolje maksimum svojih potencijala u svim sferama društvenog delovanja, jer manjine predstavljaju bogastvo i svedoče o toleranciji razliičitosti na jednom životnom prostoru.

Bojan Milić

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *