Vulinovom Uredbom o prinudnom radu Srbija krši i domaće i međunarodne zakone

Vlada Srbije ne odustaje od uredbe kojom socijalne slučajeve tera na prinudni rad

Srbija krši i domaće i međunarodne zakone

Vulinovom Uredbom o prinudnom radu Srbija krši i domaće i međunarodne zakone
Ilustracija, Foto: agencije

Otkako je stupila na snagu Uredba o socijalnoj uključenosti korisnika socijalne pomoći, oko 9.436 najsiromašnijih građana moralo je da obavlja prinudni rad pod pretnjom gubitka prava na socijalna davanja.

Piše: M. M. Stevanović

Ovu uredbu je donela Vlada Srbije na predlog Ministarstva za rad i zapošljavanje pre četiri godine sa namerom da se korisnici socijalne pomoći kroz društveno koristan rad uključe u aktivne mere zapošljavanja. Tadašnji resorni ministar Aleksandar Vulin objašnjavao je da „socijalna pomoć neće biti pomoć, nego zarada“.

Međutim, kako je pokazalo istraživanje Inicijative za ekonomska i socijalna prava – A11 o efektima Uredbe, poslovi koje korisnici prinudno obavljaju odnose se na održavanje higijene objekata i ulica, kopanje kanala, čišćenje zapuštenih grobalja, uređivanje puteva i obavljanje građevinskih radova, a u nekim slučajevima su korisnici morali da „kopaju rake“ za preminule.

– Ovi poslovi ni na koji način ne podižu kvalifikacije korisnika, niti poboljšavaju mogućnosti za kasnije zapošljavanje. Naprotiv, u pitanju je prinudni rad koji narušava ljudsko dostojanstvo i krši principe socijalne pravde – kaže za Danas Danilo Ćurčić iz Inicijative, navodeći podatak da je samo 138 korisnika socijalne pomoći kroz ove mere zasnovalo radni odnos. Međutim, kako dodaje, oko 92 centra nemaju podatke o tome koliko je korisnika zaposleno primenom Uredbe, „što jasno ukazuje da ogromna većina centara i ne prati efekte njene primene“.

On dodaje da je određeni broj ljudi izgubio pravo na socijalnu pomoć ili mu je ona umanjena zato što nije pristao na prinudni rad, ali da većina centara ni u ovom slučaju nije dostavila podatke o kom broju korisnika se radi. Takođe su nejasni kriterijumi kojima se rukovode centri za socijalni rad prilikom odlučivanja na koji način će angažovati korisnike, a često se ne uzimaju u obzir interesi i kvalifikacije samog korisnika.

Ne samo što je Uredba neustavna, ističe Ćurčić, već krši i načela Evropske konvencije o ljudskim pravima kao i Konvencije međunarodne organizacije rada, koja je još 1930. zabranila prinudni rad, odnosno rad na koji su pojedinci prinuđeni pod pretnjom neke kazne.

Naš sagovornik podseća da je dosad podneto nekoliko inicijativa za ocenu ustavnosti ove uredbe, među kojima je i inicijativa Zaštitnika građana, ali da se vlasti nijednom nisu oglasile o ovom pitanju. Odgovore Vlade i Ministarstva na pitanja u vezi sa ovom uredbom, odnosno da li će inicirati njeno povlačenje, nije dobio ni naš list.

Socijalna pomoć iznosi 8.283 dinara

Da bi ostvarili pravo na novčanu socijalnu pomoć, pojedinci moraju da budu prijavljeni na evidenciji nezaposlenih lica koju vodi Nacionalna služba za zapošljavanje, i da se redovno javljaju savetniku za zapošljavanje kako bi bili uključeni u aktivne mere. Socijalna pomoć u Srbiji iznosi 8.283 dinara.

Primena

Advertisements

Od 129 zahteva za pristup informacijama od javnog značaja koji su upućeni centrima za socijalni rad, njih 113 je odgovorilo, dok su pojedini centri nezakonito uskratili pravo na pristup informacijama o primeni Uredbe. Iako su neki centri za socijalni rad u svom postupanju utvrdili da je Uredba neprimenjiva, da nema zainteresovanih korisnika ili preduzeća koja bi radno angažovala korisnike socijalne pomoći, 65% centara za socijalni rad koji su odgovorili donelo je individualne planove aktivacije korisnika.

Izvor: Danas