Zvanični grčki dokument: Grčka priznala postojanje makedonskog jezika još 1923. godine

Zvanični grčki dokument: Grčka priznala postojanje makedonskog jezika još 1923. godine

Zvanični grčki dokument: Grčka priznala postojanje makedonskog jezika još 1923. godine
Tome Stojanovski

Saradnik portala Balkanska iz Makedonije, Tome Stojanovski, prosledio nam je fotografiju zvaničnog dokumenta grčke administracije iz 1923. godine, kojom se dokazuje da je zvanična Grčka još tada priznavala makedonski jezik, pa samim tim i makedonsku naciju.

Tome Stojanovski piše o tom dokumentu:

Dokument je zvanični ugovor Vodnog javnog beležnika 1923. godine između makedonskih stanovnika sela Platani i grčke države o kupovini zemljišta i imovine od države u selu Platani, koje su 1907. godine osnovali stanovnici Požarskog okruga, i koji su se tamo naselili.

Zvanični grčki dokument: Grčka priznala postojanje makedonskog jezika još 1923. godine

Pored ostalih informacija napisanih o ovom ugovoru, na lokaciji koju označavaju dve crvene strelice (pogledajte sliku), piše sledeće:

“… na drugoj strani ovog sporazuma, između broja jedanaest i broja četrdeset i devet, osoba koja ne zna grčki, već samo MAKEDONSKI (jezik), predstavlja se zajedno sa svojim po ličnoj želji angažovanim prevodiocem, i osoba koju ja znam pod imenom gospodin Teodor Cioku, koji je vlasnik zemlje i stanovnik Vodena, koji se zakleo nad Svetim pismom, kao što je to u skladu sa zakonom, da će napraviti istinit i precizan prevod sa grčkog na makedonski i obratno, za ugovorne strane, za svedoke i za mene … “

Tome Stojanovski nas istovremeno obaveštava o aktivnostima političke partija “Duga” koja se bori za prava koja su uskraćena makedonskoj nacionalnoj manjini u Grčkoj.

Foto: Privatna arhiva

Politička stranka “Duga” na svom godišnjem kongresu izradila je listu zahteva koji će biti poslati grčkom parlamentu i koji uključuju

– Priznanje makedonske manjine i makedonskog jezika.

– Uvođenje njihovog maternjeg jezika (makedonski) u grčki sistem obrazovanja.

Advertisements
Foto: Privatna arhiva

Sedam novih članova izabrano je na kongresu Centralnog komiteta, što se smatra velikim uspehom jer sve više mladih Makedonaca počinje da se interesuje za partijske aktivnosti.

Balkanska